Sport

lut
19

Organizacja zajęć WF w semestrze letnim

Informujemy, że zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywać w formie zdalnej. Zajęcia rozpoczynają się 22 lutego i będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć w semestrze letnim dostępnym na stronie internetowej http://plany.tu.kielce.pl/. Zapisy do grup odbywają się w formie zdalnej na platformie meet: https://meet1.tu.kielce.pl/, nazwa pokoju  centrumsportu Prosimy o […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lut
09

Futsalowe zmagania

W dniach 04.02–07.02 w Kiel­cach na hali sportowej Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej i Hali Legio­nów odbyły się eli­mi­na­cje do Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Fut­salu. W mistrzo­stwach wystar­to­wało 11 aka­de­mic­kich dru­żyn, które repre­zen­to­wały Ucze­lnie z woje­wództw Mało­pol­skiego, Lubel­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Świę­to­krzy­skiego. Awans do fina­łów Mistrzostw Fut­salu w Pozna­niu zapew­niły sobie dru­żyny które zajęły miej­sca 1–4. Zespół Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej zajął […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
lut
09

Pożegnanie

Dnia 7.02.2021 zmarł Jerzy Woj­ciech Kluź­niak, wie­lo­letni nauczy­ciel aka­de­micki Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. W latach 1967–2003 był zatrud­niony w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­nego i Sportu. Peł­nił także rolę kie­row­nika SWFiS 1967–1992. Był orga­ni­za­to­rem życia spor­to­wego w naszej Uczelni. Współ­two­rzył Klub Uczel­niany Aka­de­mic­kiego Związku Spor­to­wego dzia­ła­jący w naszej Uczelni. Był także aktyw­nym orga­ni­za­to­rem róż­no­rod­nych form wycho­wa­nia fizycz­nego dla Mło­dzieży aka­de­mickiej, w tym także akcji obo­zo­wych […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
sty
29

Dyżury pracowników Centrum Sportu

Dyżury pracowników Centrum Sportu w okresie przerwy międzysemestralnej w dniach 2-19.02.2021. Wszyscy pracownicy Centrum Sportu pełnią dyżur w hali sportowej w godzinach 10:00 – 11:00 we środy: 3.02.2.2021 10.02.2.2021 17.02.2.2021 Dyżury pracowników poza w/w terminami: dr Stanisław Hojda – poniedziałki 10:00 – 11:00 mgr Marek Kalwat – poniedziałki 9:00 – 10:00 mgr Jarosław Niebudek – […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
gru
09

Mikołajkowe wiosłowanie on-line

Zawodnicy sekcji ergometru wioślarskiego  KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej nie zakończyli jeszcze sezonu Czwórka naszych zawodników wzięła udział w Europejskich eliminacjach do Mistrzostw Świata w ergometrze wioślarskim na dystansie 500 m. Ze względu na pandemię corona virusa zawody odbyły się 6 grudnia w formie on line .Uczelnie reprezentowali  : Julja Stępień-WBiA – 7m, Paulina Markowska –WIGiE- […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lis
24
lis
10

SREBRNY MEDAL WIOŚLARZY 2020

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju w dniu 7-8.listopada w Warszawie  odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim . Drużyna Politechniki  jechała na te zawody z dużymi nadziejami powtórzenia sukcesów zeszłorocznych gdzie zdobyła srebrny medal w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kilka medali indywidualnych. Tym razem zabrakło odrobiny szczęścia  a może trudności w przygotowaniach  do […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lis
03

Zajęcia wychowania fizycznego we środę 4.11.2020

W związku z rozpoczynającymi się jutro zajęciami wychowania fizycznego w formie zdalnej informuję, że grupy które realizują swoje zajęcia we środy łączą się za pomocą platformy meet (https://meet1.tu.kielce.pl/ ) z następującymi prowadzącymi zgodnie z instrukcją z poprzedniego komunikatu: Godzina 8:00 mgr Marek Kalwat – zajęcia ogólnorozwojowe – hala sportowa dr Stanisław Hojda – piłka nożna […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lis
02

Rozpoczęcie zajęć WF w dniu 4.11.2020

Informujemy że zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się od dnia 4 listopada 2020

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
paź
30

Organizacja zajęć W-F

Informujemy że zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się od dnia 4 listopada 2020 Zajęcia obejmują studentów z semestru letniego roku akademickiego 2019/ 2020 oraz studentów realizujących zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z programem zajęć roku akademickiego 2020/2021. Informacje dotyczące sposobu kontaktowania  się z poszczególnymi prowadzącymi znajdują się w instrukcji w załączniku. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej