Sport

wrz
11

„Przez sport … na Politechnikę Świętokrzyską!”

W ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki zorganizowane zostały turnieje w różnych dyscyplinach sportowych. Turnieje sportowe były adresowane do uczniów szkół średnich miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego – potencjalnych, przyszłych studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Projekt ma charakter integracyjny środowisko akademickie ze środowiskiem szkolnym Miasta Kielce i województwa [...]
Utworzył Aga | Przez sport na PŚk
Czytaj więcej
maj
10

Ogromny sukces wioślarzy

Aż osiem medali zdobyli w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej studenci Politechniki Świętokrzyskiej podczas Akademickich Mistrzostwach Polski w ergometrze wioślarskim, które odbyły się 6-7 maja w Warszawie. Była to pierwsza impreza z cyklu AMP po ponad dwóch miesiącach przerwy spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Przez ponad sześć godzin w zawodach rywalizowało niespełna pięćset zawodniczek i zawodników […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
mar
01

Wioślarze z PŚk w świa­to­wej czo­łówce

Po kwalifikacjach kontynentalnych do halowych Mistrzostw Świata w ergometrze wioślarskim które odbyły się 5-7 grudnia 2020 r w formie online do finału zakwalifikowała się trójka zawodników sekcji ergometru wioślarskiego Klubu Uczelnianego Politechniki Świętokrzyskiej: Julia Stępień, Paulina Markowska, Przemysław Wilk. Mistrzostwa Świata  „2021 WORLD ROWING INDOR CHAMPIONHIP ” – rozegrały  się 23-27 lutego br. na różnych […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
lut
27

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim w rok akademickim 2020/2021

Prosimy o logowanie się na platformie edumeet (https://meet1.tu.kielce.pl/)zgodnie z planem zajęć poniżej. Podobnie jak w poprzednim semestrze prosimy o logowanie się i przesyłanie aktywności fizycznych zgodnie z instrukcjami: Zdalne nauczanie – zajęcia dydaktyczne Filmy instruktażowe pracowników Centrum Sportu Wysyłanie filmów zrealizowanych przez Studentów Politechniki Świętokrzyskiej do pracowników Centrum Sportu

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lut
19

Organizacja zajęć WF w semestrze letnim

Informujemy, że zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywać w formie zdalnej. Zajęcia rozpoczynają się 22 lutego i będą realizowane zgodnie z aktualnym planem zajęć w semestrze letnim dostępnym na stronie internetowej http://plany.tu.kielce.pl/. Zapisy do grup odbywają się w formie zdalnej na platformie meet: https://meet1.tu.kielce.pl/, nazwa pokoju  centrumsportu Prosimy o […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lut
09

Futsalowe zmagania

W dniach 04.02–07.02 w Kiel­cach na hali sportowej Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej i Hali Legio­nów odbyły się eli­mi­na­cje do Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Fut­salu. W mistrzo­stwach wystar­to­wało 11 aka­de­mic­kich dru­żyn, które repre­zen­to­wały Ucze­lnie z woje­wództw Mało­pol­skiego, Lubel­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Świę­to­krzy­skiego. Awans do fina­łów Mistrzostw Fut­salu w Pozna­niu zapew­niły sobie dru­żyny które zajęły miej­sca 1–4. Zespół Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej zajął […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Sport
Czytaj więcej
lut
09

Pożegnanie

Dnia 7.02.2021 zmarł Jerzy Woj­ciech Kluź­niak, wie­lo­letni nauczy­ciel aka­de­micki Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. W latach 1967–2003 był zatrud­niony w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­nego i Sportu. Peł­nił także rolę kie­row­nika SWFiS 1967–1992. Był orga­ni­za­to­rem życia spor­to­wego w naszej Uczelni. Współ­two­rzył Klub Uczel­niany Aka­de­mic­kiego Związku Spor­to­wego dzia­ła­jący w naszej Uczelni. Był także aktyw­nym orga­ni­za­to­rem róż­no­rod­nych form wycho­wa­nia fizycz­nego dla Mło­dzieży aka­de­mickiej, w tym także akcji obo­zo­wych […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
sty
29

Dyżury pracowników Centrum Sportu

Dyżury pracowników Centrum Sportu w okresie przerwy międzysemestralnej w dniach 2-19.02.2021. Wszyscy pracownicy Centrum Sportu pełnią dyżur w hali sportowej w godzinach 10:00 – 11:00 we środy: 3.02.2.2021 10.02.2.2021 17.02.2.2021 Dyżury pracowników poza w/w terminami: dr Stanisław Hojda – poniedziałki 10:00 – 11:00 mgr Marek Kalwat – poniedziałki 9:00 – 10:00 mgr Jarosław Niebudek – […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
gru
09

Mikołajkowe wiosłowanie on-line

Zawodnicy sekcji ergometru wioślarskiego  KU AZS Politechniki Świętokrzyskiej nie zakończyli jeszcze sezonu Czwórka naszych zawodników wzięła udział w Europejskich eliminacjach do Mistrzostw Świata w ergometrze wioślarskim na dystansie 500 m. Ze względu na pandemię corona virusa zawody odbyły się 6 grudnia w formie on line .Uczelnie reprezentowali  : Julja Stępień-WBiA – 7m, Paulina Markowska –WIGiE- […]

Utworzył Miłosz | Sport
Czytaj więcej
lis
24
Zamknij
Skip to content