Organizacja zajęć

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Centrum Sportu ogłasza zapisy na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach 4-8 października br.

Zapisy studentów wszystkich wydziałów do grup odbywają się w hali sportowej Centrum Sportu zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Szczegółowe informacje można uzyskać w CS w pokoju nr 4 lub 8.