Komunikat w sprawie organizacji zajęć na terenie Uczelni

Komunikat w sprawie organizacji zajęć na terenie Uczelni

Uprzejmie informuję, że z dniem 18 kwietnia br. wygasa Zarządzenia Rektora Nr 41/21 o czasowym zawieszeniu zajęć na terenie Uczelni. Oznacza to, że z dniem 19 kwietnia br. wyznaczone zajęcia laboratoryjne odbywać się będą stacjonarnie.

prof. dr hab. Artur Maciąg
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki