Międzynarodowy sukces młodych wynalazców

Międzynarodowy sukces młodych wynalazców

Laureaci X i XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku zdobyli aż dziewięć medali podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie 2021 – Geneva Invention 2021, która wyjątkowo po raz pierwszy w historii odbyła się w formie on-line ze względu na przedłużającą się pandemię wirusa COVID-19. Uczestnicy wystawy zostali ocenieni na podstawie przesłanych filmów oraz plakatów promujących ich rozwiązania.

Międzynarodowe jury przyznało Laureatom Konkursu jeden złoty medal, siedem srebrnych oraz jeden brązowy za rozwiązania, które są wynikiem działalności naukowo-badawczej zespołów badawczych, w skład których wchodzą studenci, pracownicy naukowi polskich uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw.

 

Złoty medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną.

Filip Jędrzejek, Dominik Gryboś, Maciej Borek oraz współtwórcy Jacek Leszczyński,
Barbara Kubica, Wojciech Suwała, Marcin Stobiński, Katarzyna Szarłowicz, Janusz Zyśk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Dysza wylotowa silnika rakietowego, cykl 6 wynalazków.

Piotr Szmidt oraz współtwórcy Marta Grzyb, Łukasz Nocoń, Łukasz Nowakowski

Politechnika Świętokrzyska

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym, cykl 24 wynalazków.

Mateusz Łużny, Dagmara Kaczanowska oraz współtwórcy Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Jarosław Popłoński, Aleksandra Pawlak, Bożena Obmińska-Mrukowicz, Barbara Gawdzik, Alicja Wzorek

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań, w cyklu 4 wynalazków.

Grzegorz Piotrowicz, Mateusz Wrzochal oraz współtwórcy Stanisław Adamczak, Lech Pietrusiński, Ryszard Domagalski

Politechnika Świętokrzyska, Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło. Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu Jan Pytka, Piotr Kasprzak, Paweł Bronisz oraz współtwórcy Jarosław Pytka, Rafał Longwic, Ernest Gnapowski, Andrzej Rypulak, Maciej Smolak

Lotnicza Akademia Wojskowa, Politechnika Lubelska

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania bioaktywnych związków flawonoidowych w wyniku biotransformacji

Mateusz Łużny, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Martyna Krzywda oraz współtwórcy
Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow, Jarosław Popłoński, Tomasz Tronina, Sandra Sordon, Marcelina Mazur

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Układ i sposób sterowania transformatorem z magazynem kinetycznym

Łukasz Kwaśny, Karol Fatyga oraz współtwórcy Dariusz Zieliński, Bartłomiej Stefańczak

Politechnika Lubelska

 

Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych

Adam Świerczyński oraz współtwórcy Szymon Ciukaj, Mariusz Grzesiczak

Politechnika Śląska, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN Sp. z o.o.

 

Brązowy medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej

Paulina Kostrzewa-Demczuk oraz współtwórca Ryszard Dachowski

Politechnika Świętokrzyska

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.