Konferencja o Konkursach Architektonicznych 2018

Konferencja o Konkursach Architektonicznych 2018

Nasza konferencja adresowana jest do osób, które są zainteresowane konkursami architektonicznymi.  Odbędzie się w  obiekcie, który powstał w wyniku konkursu architektonicznego, w regionie gdzie organizuje się dużo konkursów

Tematyka zostanie zaprezentowana w kilku odsłonach – regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej poprzez:

 • prezentacje doświadczeń związanych z realizacją obiektów lub przekształceń miejsc z wykorzystaniem konkursów architektonicznych – doświadczenia będą prezentowane zarówno przez architektów jak i przez przedstawicieli inwestorów,
 • wycieczkę szlakiem miejsc i obiektów będących przedmiotem konkursów architektonicznych,
 • referaty i wystąpienia prezentujące różnorodne spojrzenia i doświadczenia,
 • dyskusje, w tym dyskusję o konkursach architektonicznych w Polsce, którą rozpoczną wypowiedzi zaproszonych osób, o różnych spojrzeniach na tematykę konkursów.

Celem konferencji jest:

 • wymiana doświadczeń międzynarodowych
 • dyskusja na temat konkursów architektonicznych
 • promocja konkursów architektonicznych wśród potencjalnie zainteresowanych, np. przedstawicieli władz lokalnych
 • prezentacja doświadczeń oddziału SARP Kielce, który organizuje dużą ilość konkursów architektonicznych o różnej tematyce, skali i dla różnych inwestorów – instytucje regionalne,
 • instytucje miasta Kielce, instytucje małych i średnich miast i gmin, inwestorzy prywatni
 • prezentacja doświadczeń fundacji Architectuur Lokaal, która opracowała i z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów architektonicznych o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie
 • poznanie in situ przykładów dobrej architektury nieznanej za granicą.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Przewidujemy tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne.

www.koka2018.sarp.org.pl/