Electrotechnology: processes, models, control and computer science

Electrotechnology: processes, models, control and computer science

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji na temat ELECTROTECHNOLOGY: PROCESSES, MODELS, CONTROL AND COMPUTER SCIENCEorganizowanej przez Zakład Urządzeń i Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 12-14 listopada 2018 r. w Hotelu Uroczysko w Cedzynie koło Kielc.

Poruszane zagadnienia dotyczą modelowania i sterowania procesów elektrotechnologicznych oraz wykorzystywanych w tym celu metod komputerowych. W ramach konferencji omawiane są również zagadnienia związane z energetyką procesów elektrotechnologicznych oraz zastosowania technologii laserowych i plazmowych w elektrotechnologii. Szybko postępująca informatyzacja procesów przemysłowych, wymaga interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia do kwestii sterowania oraz implementacji coraz bardziej złożonych systemów informatycznych. W związku z czym w ramach konferencji przewidziano dyskusje na temat zagadnień informatycznych, które mogą być zastosowane w modelowaniu sterowaniu i symulacji procesów elektrotechnologicznych.

Szczegółowe i bieżące informacje dostępne są na stronie: http://epmccs.tu.kielce.pl/