100 lat Ochrony Zabytków w Polsce i Regionie Świętokrzyskim

100 lat Ochrony Zabytków w Polsce i Regionie Świętokrzyskim

Konferencja naukowa  z okazji 100-lecia prawnej opieki nad zabytkami.


Cel konferencji i publikacji monografii :

Sto lat temu, 31 października 1918 r. uchwalono pierwszy akt prawny dotyczący opieki nad zabytkami sztuki i kultury w niepodległej Polsce. Dekret Rady Regencyjnej spowodował utworzenie służb konserwatorskich w Polsce i prawną ochronę nad zabytkiem zdefiniowanym w dokumencie. Rocznica jest okazją do wspomnień i podsumowań stu lat doświadczeń na rzecz naszego dziedzictwa, pozwala również spojrzeć w przyszłość. Co zrobić by zabytki Regionu Świętokrzyskiego były lepiej chronione, byśmy więcej o nich wiedzieli, by uczyły i pozwalały na pogłębienie naszych więzi z Regionem.


Problematyka konferencji

 • Badania historyczne, antropologiczne, archeologiczne i architektoniczne
 • Zagadnienia konserwatorskie (renowacja, rewaloryzacja, remonty konserwatorskie, problematyka zmiany funkcji, adaptacja)
 • Rewitalizacja obszarów miejskich
 • Krajobraz kulturowy – zagadnienia urbanistyki

Informacje

 • Referaty – 15 minut
 • Termin konferencji – 29.11. 2018
 • Ilość referatów: 15 – 20
 • Miejsce konferencji Wydział Budownictwa i Architektury PŚk

Rejestracja, złożenie abstraktów prezentacji.

Uczestnicy konferencji zainteresowani prezentacją proszeni są o przesłanie abstraktu w języku polskim i angielskim  (200-300 słów)  w formacie doc., docx. Przedstawione propozycje wystąpień będą recenzowane i włączone do programu Konferencji. Nieprzekraczalny termin przesłania abstraktu 14. 10. 2018 r. Autorzy zostaną poinformowani o włączeniu prezentacji do programu konferencji do 20 października 2018 r.

Materiały konferencji zostaną opublikowane.


Opłata konferencyjna.

Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę konferencyjna w wysokości 100 zł (studenci mają zniżkę 50%). Opłata  pokrywa koszt materiałów konferencyjnych i pozwoli na skromny poczęstunek w czasie przerw.

Numer konta zostanie podany w najbliższym terminie.

Wszelkie zapytania dotyczące organizowanej konferencji prosimy kierować do organizatorów na adres mailowy:

Karta zgłoszeniowa

Oczekujemy na zainteresowanie i zgłoszenia referatów


PATRONAT HONOROWY

 • JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej   prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury – prof. dr hab. inż. Marek Iwański

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, Prof. PŚk.
 • dr hab. Elżbieta Szot- Radziszewska
 • dr inż. arch. Marek Barański
 • dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek
 • mgr inż. Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

 • dr inż. arch. Dariusz Piotrowicz
 • mgr inż. arch. Jagoda Juruś
 • mgr inż. arch. Jan Niewada-Wysocki