Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny – Historyczna architektura regionu  świętokrzyskiego

Konkurs skierowany jest do studentów Politechniki Świętokrzyskiej.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno i ochronę historycznej architektury Kielc i regionu świętokrzyskiego, edukacja w obszarze świętokrzyskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości studentów w dziedzinie fotografii.

Przedmiotem konkursu są fotografie architektury historycznej regionu świętokrzyskiego, m.in.:

  • założeń urbanistycznych,
  • zabytkowych obiektów,
  • obiektów małej architektury,
  • zabytku we współczesnym otoczeniu,
  • oddziaływanie współczesnej architektury na zabytki i budowle historyczne.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, prezentacja fotografii na wystawie pokonkursowej i w katalogu wystawy.

TERMINARZ:

  • przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 21 kwietnia 2024 r.
  • wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac: 28 maja 2024 r.

KURATOR KONKURSU:

SEKRETARZ KONKURSU:

Informacje szczegółowe znajdują się w regulaminie konkursu.