Gala Finałowa Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową

Gala Finałowa Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową

Nagrodzono najlepsze prace dyplomowe

Poznaliśmy laureatów Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Przedsięwzięcie zrealizowali po raz szósty Politechnika Świętokrzyska oraz Kielecki Park Technologiczny.

Pula nagród w tym roku wyniosła 13 000 zł. Konkurs dla studentów i absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty. Nagrody główne otrzymało 13 absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej. Prace były oceniane w 13 dziedzinach. W sumie na konkurs wpłynęło 62 prace.

To wyjątkowy konkurs, bo ocena napisanych prac inżynierskich i magisterskich jest zewnętrzna, dokonana przez przedsiębiorców z regionu i nie tylko – podkreśla prof. Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Jest mi niezmiernie miło, że po raz piąty Kielecki Park Technologiczny ma przyjemność współorganizować z Politechniką Świętokrzyską Konkurs na pracę dyplomową. To świetna okazja do tego, aby połączyć środowisko biznesowe z akademickim – powiedziała Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego.

Studenci otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

W konkursie mogli wziąć udział studenci wszystkich wydziałów uczelni i złożyć pracę do jednego z obszarów: architektura, automatyka, budownictwo drogowe i mostowe, budownictwo ogólne, ekonomia, elektrotechnika i elektronika, geodezja, informatyka, inżyniera danych, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska i OZE, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka.

Partnerzy i obszary:

 1. Architektura – Vitrintec Sp. z o.o.
 2. Automatyka – IT Control Sp. zo.o.
 3. Budownictwo drogowe i mostowe – PBI Infrastruktura S. A.
 4. Budownictwo ogólne – Mostostal Kielce S. A.
 5. Ekonomia – Bank Gospodarstwa Krajowego
 6. Elektrotechnika i elektronika – ZPUE S. A.
 7. Geodezja – Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
 8. Informatyka – Transition Technologies PSC S. A.
 9. Inżynieria danych – Celsium Sp. z o.o.
 10. Inżynieria produkcji – MAN Bus Sp. z o.o.
 11. Inżynieria środowiska i OZE – Instytut OZE Sp. z o.o.
 12. Mechanika i budowa maszyn – Progress Eco S. A.
 13. Transport i logistyka – KH-Kipper Sp. z o.o.

LISTA LAUREATÓW

 • Obszar: Architektura, Oceniający prace: Vitrintec
  I miejsce: Weronika Kaczmarczyk
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „CENTRUM KULTURY JAKO LOKALNA PRZESTRZEŃ KREATYWNA I NARZĘDZIE W PROCESIE TWORZENIA WIĘZI SPOŁECZNYCH”
  Promotor: dr inż. arch. Sylwia Mochocka
 • Obszar: Automatyka, Oceniający prace: IT Control Sp. z o.o.
  I miejsce: Przemysław Kłys
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA PARKINGIEM SAMOCHODOWYM”
  Promotor: dr inż. Michał Łaskawski
 • Obszar: Budownictwo drogowe i mostoweOceniający prace: PBI Infrastruktura S. A.
  I miejsce: Aneta Misterkiewicz
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „PROJEKT SKRZYŻOWANIA SKANALIZOWANEGO NA PRZECIĘCIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ I GMINNEJ.”
  Promotor: dr inż. Małgorzata Cholewińska
 • Obszar: Budownictwo ogólne Oceniający prace: Mostostal Kielce S. A.
  I miejsce: Volodymyr Mazur
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „PROJEKT PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI MASZYNOWNI SZYBU KOPALNI MYSŁOWICE ZE ZMIANĄ FUKNCJI PRZEMYSŁOWEJ NA SPOŁECZNO-KULTURALNĄ.”
  Promotor: dr inż. Urszula Pawlak
 • Obszar: Ekonomia Oceniający prace: Bank Gospodarstwa Krajowego
  I miejsce: Patrycja Szczechowska
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO EFEKTYWNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”
  Promotor: dr Daria Moskwa-Bęczkowska
 • Obszar: Elektrotechnika i elektronika Oceniający prace: ZPUE S. A.
  I miejsce: Benjamin Sikorski
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „ROBOT SORTUJĄCY NAPĘDZANY SILNIKIEM KROKOWYM I SIŁOWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI.”
  Promotor: dr inż. Robert Kazała
 • Obszar: Geodezja, Oceniający prace: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA
  I miejsce: Dawid Mateńka
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „PRACE GEODEZYJNE PRZY INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI W GMINIE STARE BABICE.”
  Promotor: dr inż. Ihor Romanyszyn
 • Obszar: Informatyka, Oceniający prace: TRANSITION TECHNOLOGIES PSC S.A.
  I miejsce: Bartłomiej Marzec
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „PROTOTYP RĘKAWICY HAPTYCZNEJ 3D”
  Promotor: dr inż. Grzegorz Łukawski
 • Obszar: Inżynieria danych, Oceniający prace: Celsium Sp. z o.o.
  I miejsce: Karol Chrzanowski
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „ONTOLOGIA DANYCH POMIAROWYCH GENEROWANYCH PODCZAS PROCESU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE SENSORA DRGAŃ.”
  Promotor: dr inż. Dariusz Dobrowolski
 • Obszar: Inżynieria produkcji, Oceniający prace: MAN Bus Sp. z o.o.
  I miejsce: Klaudia Binkowska
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „WAŻNOŚĆ SIŁ INICJUJĄCYCH DOSKONALENIE HOSHIN KANRI W RÓŻNYCH BRANŻACH.”
  Promotor: prof. n. tech. i n. ekon. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
 • Obszar: Inżynieria środowiska i OZE, Oceniający prace: Instytut OZE Sp. z o.o.
  I miejsce: Michał Matejek
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „ANALIZA WPŁYWU EKSPLOTOWANYCH INSTALACJI OZE NA ŚRODOWISKO.”
  Promotor: dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • Obszar: Mechanika i budowa maszyn, Oceniający prace: Progress Eco S.A.
  I miejsce: Piotr Fudalewski
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „OPRACOWANIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNEGO GŁOWICY WIERTARSKIEJ O ZMIENNYM ROZSTAWIE WRZECION Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW CAD/CAM.”
  Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
 • Obszar: Transport i logistyka, Oceniający prace: KH-KIPPER Sp. z o.o.
  I miejsce: Marlena Szczepaniak
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł
  Temat pracy: „ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH UŁATWIAJĄCYCH TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH”
  Promotor: dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk