Miliony na laboratoria

Miliony na laboratoria

Politechnika Świętokrzyska z ministerialnym wsparciem. Uczelnia otrzymała dofinansowanie m.in. na stworzenie nowych laboratoriów. Czek na 8 mln  złotych przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Te pieniądze będziemy chcieli przeznaczyć na laboratorium plazmy. To jest innowacyjne laboratorium, które będzie alternatywą możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Będzie to sprzyjało zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego – powiedział prof. Zbigniew Koruba.

Rektor podkreślił, że uczelnia będzie dążyła aby nasz region stał się regionem samowystarczalnym energetycznie. Mówił też o planach zbudowania w Kielcach centrum naukowo-wdrożeniowego nowoczesnych technologii obronnych i systemów bezpieczeństwa.

Minister Przemysław Czarnek przekazując rektorowi symboliczny czek na 8 milionów złotych powiedział, że to na dobry początek, bo mamy początek roku.

To jest nasze pierwsze słowo, ale to jest dopiero styczeń. Chcemy jeszcze w tym roku kolejne inwestycje wzmacniać tutaj, w Politechnice – zapowiedział Przemysław Czarnek.

Po wydarzeniu na Politechnice Świętokrzyskiej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej. Przemysław Czarnek wygłosił wykład „Kierunki rozwoju systemu edukacji”.