Mistrzowie projektowania

Mistrzowie projektowania

Dominik Wieczorek z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn wywalczył tytuł wicemistrza podczas zawodów SkillsPoland – Edycja Specjalna i ma szansę reprezentować Polskę w zawodach europejskich w kompetencji „Inżynieria Mechaniczna CAD”.

W ścisłym finale Politechnikę reprezentowali: Krzysztof Szczepaniak, Daniel Spaczyński, Dominik Wieczorek i Michał Winiarczyk. Podczas ostatecznej rozgrywki zawodnicy musieli wykonać trzy zadania: modelowanie bryłowe na podstawie dokumentacji technicznej z analizą kinematyki utworzonego modelu, utworzenie dokumentacji rysunkowej na podstawie przestrzennych modeli CAD zgodnie z obowiązującym normami branżowymi i zadanie z inżynierii odwrotnej, czyli utworzenie modelu 3D w środowisku SOLIDWORKS na podstawie wykonanych samodzielnie pomiarów na obiekcie rzeczywistym.
Partnerami SkillsPoland 2022 Edycja Specjalna były Politechnika Białostocka, DPS Software i Klaster Obróbki Metali.

WorldSkills International jest organizacją opracowującą ogólnoświatowe standardy kształcenia w kluczowych dla przemysłu i usług kompetencjach. Obecnie członkami ruchu WorldSkills są 85 państw. Do sprawdzania poziomu jakości kształcenia w tych krajach organizowane są zawody światowe (WorldSkills) lub regionalne (np. EuroSkills). Kolejne zawody EuroSkills z udziałem przedstawicieli 32 państw Europy odbędą się we wrześniu 2023 roku w Gdańsku.
Towarzyszyć im będą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym i wyższym.