Most łączący naukę i biznes

Most łączący naukę i biznes

Budowa nowoczesnej bazy dla naukowców i przedsiębiorców na finiszu. CENWIS, czyli Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu, ma dać impuls do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnej gospodarki.

Prace budowlane właśnie dobiegają końca. Od nowego roku rozpocznie się doposażanie budynku w sprzęt. W ramach projektu powstanie sześć nowych laboratoriów, a sześć innych zostanie wyposażonych w nowoczesną aparaturę.

Naukowcy będą prowadzić badania miedzy innymi nad sztuczną inteligencją, innowacyjnym modelowaniem 3D, automatyzacją procesów w przemyśle czy nanotechnologią.

To ma być most łączący naukę i biznes. To, co dzieje się w zaciszu laboratoriów, ma wykorzystywać przemysł”- mówi prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Wdrażanie nowych technologii to również szansa na rozwój i poprawę wydajności pracy świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Łącznie budowa CENWIS będzie kosztować ponad 75 mln zł, 67 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

W tym budynku już wkrótce rozpocznie się prowadzenie prac badawczo – rozwojowych na rzecz przemysłu w 14 wyjątkowo aktualnych obszarach technologicznych.

Nowe zadaszenie parkingu przy PŚk to jednocześnie element innowacyjnej mikrosieci elektroenergetycznej o charakterze hybrydowym.