Głowy pełne pomysłów

Głowy pełne pomysłów

Kolejny sukces naszych naukowców, którzy zwyciężyli w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator. Nagrodę główną otrzymali dr hab. inż. Andrzej Szychowski, dr inż. Paulina Obara, mgr inż. Karolina Otwinowska za patent pod nazwą „Konstrukcja nośna pokrycia dachu i Element konstrukcyjny przegrody metalowo – szklanej”.

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja nośna pokrycia dachu zawierająca stalowe płatwie cienkościenne. Rozwiązanie wg wynalazku znacząco poprawia stateczność i bezpieczeństwo całej konstrukcji dachu.

Przedmiotem drugiego wynalazku jest element konstrukcyjny przegrody metalowo – szklanej, w której stosuje się szyby zespolone. Wynalazek ma zastosowanie do budowy dachów i ścian metalowo – szklanych stosowanych w tzw. ogrodach zimowych, konstrukcjach szklarniowych i konstrukcjach które są przystosowane do pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś podczas XXI gali Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

Głównym celem konkursu Świętokrzyski Racjonalizator jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Nagradzane są rozwiązania chronione oraz projekty wynalazcze zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.


W ramach XI edycji konkursu komisja przyznała dwie nagrody główne, trzy wyróżnienia oraz sześć nagród za zgłoszone wynalazki.

Nagrody główne przyznane zostały: Anecie Oleszek, PODOPHARM Sp. z o.o. za patent „Podoklamra” oraz zespołowi twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w składzie dr hab. inż. Andrzej Szychowski, dr inż. Paulina Obara, mgr inż. Karolina Otwinowska za patent pod nazwą „Konstrukcja nośna pokrycia dachu / Element konstrukcyjny przegrody metalowo – szklanej”.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Zespół twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr inż. Łukasz Nowakowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, mgr inż. Marek Jarema, mgr inż. Jacek Świderski, mgr inż. Mirosław Tekiel oraz mgr inż. Robert Ambroziak za rozwiązanie pod nazwą „Klin dwudzielny zasuwy”.
  • Zespół twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. prof. PŚ Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak za „Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej”.
  • Dr hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za „Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej”.

Nagrody za zgłoszone wynalazki przyznane zostały:

  • Zespołowi twórców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł za wynalazek pod nazwą „Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(a)pirenu”.
  • Zespołowi twórców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr hab. prof. UJK Michał Arabski, dr hab. prof. UJK Krystyna Kurdziel, dr Katarzyna Gałczyńska za wynalazek „Wykorzystanie kompleksu kobaltu z anionem kwasu 4-imidazolooctowego jako związku grzybobójczego”.
  • Zespołowi twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr hab. inż. prof. PŚ Zbigniew Goryca i Wojciech Kwolek za „Silnik z magnesami trwałymi o małym momencie zaczepowym”.
  • Dr inż. Jackowi Wilkowi – Jakubowskiemu z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za „Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi”.
  • Dr Stanisławowi Radoniowi (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Wilczyce) za „Endoprotezę stawu biodrowego”.
  • Dr inż. Pawłowi Zmarzłemu z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za „Przyrząd do pomiaru średnicy zewnętrznej elementów cylindrycznych”.