Wręczenie dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego

Wręczenie dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego

Podczas uroczystego posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskie odbyło się wręczenie dyplomów doktorom oraz doktorom habilitowanym. Ceremonię poprowadził Rektor, Prof. Wiesław Trąmpczyński, który złożył również gratulacje nowym profesorom. W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu i pracownicy naukowi. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele wyróżnionych pracowników. W minionym roku akademickim wypromowaliśmy 18 doktorantów oraz 4 doktorów habilitowanych.


Stopień naukowy doktora nauk technicznych lub nauk inżynieryjno-technicznych otrzymało:

na Wydziale Budownictwa i Architektury w dyscyplinie budownictwo oraz w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport:

 • dr inż. Mateusz Marek Iwański
 • dr inż. Adam Kłak
 • dr inż. Łukasz Jan Kosno
 • dr inż. Katarzyna Nowak
 • dr inż. Agnieszka Katarzyna Wdowiak
 • dr inż. Paweł Adam Wolka
 • dr inż. Wojciech Żebrowski

na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub inżynieria mechaniczna:

 • dr inż. Urszula Janus-Gałkiewicz
 • dr inż. Monika Katarzyna Krzywicka
 • dr inż. Joanna Barbara Kowalczyk
 • dr inż. Tomasz Tobiasz Kozior
 • dr inż. Łukasz Dawid Pasieczyński
 • dr inż. Michał Karol Skrzyniarz
 • dr inż. Kinga Ilona Strąk
 • dr inż. Bartłomiej Jan Szwed

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w dyscyplinach: elektrotechnika lub automatyka, elektronika i elektrotechnika:

 • dr inż. Artur Adam Pakosz
 • dr inż. Karol Krzysztof Suchenia
 • dr inż. Grzegorz Bernard Utrata

Ponadto stopień doktora habilitowanego nauk technicznych lub nauk  inżynieryjno-technicznych uzyskali:

 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, wydział WIŚGE
 • dr hab. inż. Jerzy Bochnia, wydział WMiBM
 • dr hab. inż. Bogusław Grabas, wydział WMiBM
 • dr hab. inż. Sebastian Paweł Różowicz, wydział WEAiI