Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana dr. hab. inż. Janusza Tuśnio

wspaniałego i dobrego człowieka, nauczyciela akademickiego,

wieloletniego pracownika Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału,
pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
oraz społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej

Msza Święta za Ś.P. dr. hab. inż. Janusza Tuśnio zostanie odprawiona w dniu 14.11.2023 r. (wtorek) o godz. 12:00
w kościele p.w. N.P. Najświętszej Marii Panny w Skarżysku – Kamiennej.