Patent na medal

Patent na medal

Nagrody w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator rozdane. W tym roku w gronie wyróżnionych twórców było wielu wynalazców z Politechniki Świętokrzyskiej.

 • Kapituła przyznała Nagrodę Główną na rzecz zespołu twórców, tj.: dr Jakub Takosoglu, dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak, mgr inż. Gabriel Bracha, mgr inż. Dawid Pietrala, mgr inż. Józef Barycki, za patent pn.:
  ,,Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów silnikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych”

Ten konkurs zwraca uwagę na potrzebę budowania relacji pomiędzy nauką a biznesem. Dostrzegamy te najciekawsze wzory użytkowe czy patenty zarejestrowane w minionym roku, które już mają przestrzeń rynkową, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce. Myślę, że tego typu relacje należy budować w jak największym zakresie – mówił marszałek Adam Jarubas.

Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie rozwoju województwa świętokrzyskiego i wspieranie działalności innowacyjnej, przez budowanie relacji między nauką a biznesem.

ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR 2016 R.

 Nagrody wręczone twórcom z Politechniki Świętokrzyskiej podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości.

Nagroda Główna:

 • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr Jakub Takosoglu, dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Sławomir Błasiak,
  mgr inż. Gabriel Bracha, mgr inż. Dawid Pietrala, mgr inż. Józef Barycki, za patent pn.:
  ,,Zawór do sterowania napędów płynowych zwłaszcza pneumatycznych napędów silnikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych”

Wyróżnienia:

 • na rzecz zespołu twórców, tj.: mgr inż. Stanisław Szewczyk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Jerzy Piotrowski, za patent pn.:
  ,,Turbina wodna wielowirnikowa”
 • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Jarosław Rolek, prof. Józef Łastowiecki, za patent pn.:
  „Urządzenie elektromagnetyczne do tłumienia drgań mechanicznych”.

Nagrody za zgłoszone wynalazki:

 • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Grzegorz Świt, dr hab. inż. Barbara Goszczyńska,
  prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, za wynalazek pn.:
  „Układ do wykrywania i lokalizacji aktywnych urządzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej”
 • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Artur Łukasiewicz, dr inż. Dariusz Michalski, Krzysztof Ludwinek, za wynalazek pn.:
  ,,Łożysko magnetyczne”
 • na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, dr inż. Rafał Jurecki, dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk, za wynalazek pn.:
  ,, Siedzenie samochodowe w autobusie lub busie”
 • na rzecz twórcy, tj.: dr inż. Józef Ciosmak, za wynalazek pn.:
  ,,Sposób równoległego kodowania lub szyfrowania informacji oraz układ równoległego kodowania lub szyfrowania informacji na bazie trans multipleksera”