Projekt OPUS

Projekt OPUS

Kierownik prof. dr hab inż. Magdalena Piasecka
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Umowa nr UMO-2018/31/B/ST8/01199
Lata realizacji 2019-2023

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn


Celem projektu jest analiza procesów wymiany ciepła podczas przepływu dwufazowego przez zespoły mikro- i minikanałów. Kolejnymi analizowanymi w pracy zagadnieniami są: wpływ rozwinięcia powierzchni grzejnej i położenia modułu testowego na rozwój wrzenia i opory przepływu oraz wpływ wybranych parametrów cieplno-przepływowych (takich jak ciśnienie i natężenie przepływu), wymiarów geometrycznych mikro- czy minikanałów i rodzaju płynu chłodniczego na proces wrzenia w kanale. Analizowane są również zagadnienia niestabilności ciśnienia występujące podczas przepływu czynnika chłodniczego podczas wrzenia, które mogą zakłócać pracę wymienników ciepła. W badaniach wykorzystane jest kompaktowe stanowisko badawcze z wymiennym modułem testowym z zespołem mikro- lub minikanałów.