Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone

Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone

Konkurs dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej na najlepsze prace dyplomowe rozstrzygnięty. Wyróżnienia otrzymało 23 studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Prace były ocenianie w 9 dziedzinach od informatyki po architekturę i transport. W sumie na konkurs wpłynęło ich 73.

„Takie konkursy są potrzebne, bo ułatwiają kontakt młodym ludziom z przedsiębiorcami”- mówi prof. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Studenci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 5 tysięcy złotych lub płatne staże. Z niektórymi przedsiębiorcy chcą nawiązać współpracę i nie wykluczają, że widzą ich w gronie swoich pracowników. Szymon Mazurkiewicz, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego ma nadzieję, że autorzy  najlepszych prac dyplomowych będą w przyszłości pracowali w firmach mieszczących się w KPT. Dokładnie rok temu Park podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową jest jednym z efektów tego porozumienia. Partnerzy i obszary:

 • Transition Technologies – informatyka
 • IOZE – mechatronika oraz budownictwo
 • Enerko Energy – elektrotechnika
 • Tera Group Pracownia Architektoniczna – architektura
 • VIVE Transport – transport i logistyka
 • Barlinek – inżynieria środowiska
 • PerfectDoor – inżynieria produkcji
 • FPD – ekonomia

W konkursie mogli wziąć udział studenci wszystkich wydziałów Uczelni. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezydent Kielc.


LISTA LAUREATÓW

 1. Obszar: Informatyka
  Oceniający prace: Transition Technologies S.A.
  I miejsce: Michał Plewa
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł
  Temat pracy: Zastosowanie protokołu PPPoE pracującego z mechanizmami dynamicznego podziału łącza na przykładzie sieci domu studenckiego
  Promotor: dr inż. Agnieszka Chodorek
  I miejsce: Grzegorz Bernat
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł
  Temat pracy: System dozoru elektronicznego oparty na technologii RFID
  Promotor: dr inż. Mariusz WiśniewskiWyróżnienie: Rafał Wilk
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
  Temat pracy: Detekcja i rozpoznanie tekstu w obrazach naturalnych
  Promotor: dr inż. Remigiusz BaranWyróżnienie: Michał Stochmal
  Nagroda: Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
  Temat pracy: Edytor wizualizacji 3D w technologii Java
  Promotor: dr inż. Grzegorz Łukawski
 2. Obszar: Budownictwo
  Oceniający prace: Instytut OZE Sp. z o.o.
  Wyróżnienie: Aleksandra Stachera
  Temat: Próba dostosowania projektu budynku jednorodzinnego w Kielcach do wymagań budownictwa energooszczędnego
  Promotor: dr inż. Marek Telejko
  Wyróżnienie: Łukasz Helizon i Piotr Ginalski
  Temat: Projekt hali przemysłowej do produkcji uli
  Promotor: dr inż. Urszula Pawlak
  *Zwycięzca, który zostanie wyłoniony po rozmowie z firmą, otrzyma 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 100 zł brutto
 3. Obszar: Mechatronika
  Oceniający prace: Instytut OZE Sp. z o.o.
  Wyróżnienie: Anna Annusewicz
  Temat pracy: Projekt układu sterowania robotem o zamkniętym łańcuchu kinematycznym
  Promotor: dr inż. Paweł Łaski
  Wyróżnienie: Dariusz Gałczyński
  Temat pracy: Opracowanie projektu studialnego samolotu bezzałogowego
  Promotor: dr hab. inż. Sławomir Spadło
  *Zwycięzca, który zostanie wyłoniony po rozmowie z firmą, otrzyma 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 100 zł brutto
 4. Obszar: Transport i logistyka
  Oceniający prace: Vive Transport Sp. z o.o.
  I miejsce: Angelika Huptys
  Nagroda: 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 000 zł brutto
  Temat pracy: Logistyczne uwarunkowania funkcjonowania firm transportu drogowego w Polsce na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
  Promotor: dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof.PŚK
  Wyróżnienie: Piotr Piwowarczyk
  Temat pracy: Projekt transportu bimodalnego ładunku na dowolnej trasie
  Promotor: dr inż. Dariusz GontarskiWyróżnienie: Marcin Mrozik
  Temat pracy: Projekt magazynu artykułów spożywczych
  Promotor: dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚK
 5. Obszar: Architektura
  Oceniający prace: Pracownia architektoniczna Tera Group Sp. z o.o.
  I miejsce: Małgorzata Kałuża
  Nagroda: 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 6 000 zł brutto
  Temat pracy: ”Green Velo Point” jako miejsce identyfikacji regionalnej(Kielce)
  Promotor: dr. Inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk
  Wyróżnienie: Mikołaj Wieczorek
  Temat pracy: ”Jaskinia Raj” Centrum Wystawienniczo-Naukowe w Chęcinach
  Promotor: dr inż. arch. Joanna Gil-MastalerczykWyróżnienie: Sylwia Sojka
  Temat pracy: Muzeum Pamięci-Problemy kształtowania na przykładzie Moratorium Halifaxa JP 276A zlokalizowanego w Dąbrowie Tarnowskiej
  Promotor: dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka
 6. Obszar: Ekonomia
  Oceniający prace: FPD Sp. z o.o.
  I miejsce: Robert Grys
  Nagroda: 2-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 4 000 zł brutto
  Temat pracy: Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
  Promotor: dr hab. prof. PŚK Marianna Kotowska-Jelonek
 7. Obszar: Inżynieria środowiska
  Oceniający prace: Barlinek S.A.
  I miejsce: Katarzyna Kotwica
  Nagroda: 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 000 zł brutto
  Temat pracy: Studium przyczyn i konsekwencji awarii przewodów wodociągowych
  Promotor: dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska
  Wyróżnienie: Stanisław Nogaj
  Temat pracy: Studium problemów realizacyjnych i trendów rozwojowych w bezwykopowej wymianie przewodów metodą Berstlining
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 8. Obszar: Inżynieria produkcji
  Oceniający prace: Perfect Door Sp. z o.o.
  I miejsce: Patrycja Kopeć
  Nagroda: 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 000 zł brutto
  Temat pracy: Inżynieria odwrotna w projektowaniu organów ludzkich
  Promotor: dr inż. Artur Szmidt
  Wyróżnienie: Ilona Mazurkiewicz
  Temat pracy: Komputerowa analiza termiczna modelu 3D opartego na danych CAD-CAM
  Promotor: dr inż. Artur SzmidtWyróżnienie: Ewa Chatys
  Temat pracy: Organizacja procesu produkcji wybranego produktu spożywczego
  Promotor: dr hab. inż. Bożena Kaczmarska
 9. Obszar: Elektrotechnika
  Oceniający prace: Enerko Energy Sp. z o.o.
  I miejsce: Kornelia Banasik
  Nagroda: 3-miesięczny staż w firmie o łącznej wartości 5 100 zł brutto
  Temat pracy: Skutki zawodności układów dystrybucyjnych energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych na terenach miejskich oraz wiejskich.
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej Chojnacki
  Wyróżnienie: Robert Patyna
  Temat pracy: Pomiar masy, temperatury i wilgotności za pomocą modułu Arduino R3
  Promotor: dr inż. Józef Ciosmak