HISTORIA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

historia CSPrzekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w 1967 r. w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską, uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych, zapoczątkowało utworzenie międzywydziałowej jednostki – Studium Wychowania Fizycznego realizującego program wychowania fizycznego dla studentów studiów dziennych. Organizację SWF i realizację programu wf powierzono mgr Jerzemu Kluźniakowi, od 1968 r. etatowemu kierownikowi i pierwszemu prezesowi KU AZS. Wychowanie fizyczne studenci realizowali przez sześć semestrów (2 godz. w tygodniu) trzyletnich studiów inżynierskich w wynajętych obiektach sportowych kieleckich szkół średnich i pływalni przy ul. Krakowskiej. W 1974 r. przekształcenie K-R WSJ w Politechnikę Świętokrzyską stworzyło możliwość powstania Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na czterech latach studiów dziennych Wydziałów: Budownictwa Lądowego, Elektrotechniki i Mechanicznego. historia CSNowo powstała jednostka międzywydziałowa SWFiS zadania dydaktyczne i sportowe realizowała w formie zajęć obligatoryjnych – wychowania fizycznego i zajęć fakultatywnych – w sekcjach sportowych KU AZS. Obowiązkowe zajęcia wf realizowane w formie gier zespołowych, gimnastyki, LA, pływania, kulturystyki, aerobiku rozwijały wszechstronnie przygotowując studentów jednocześnie do uczestnictwa w sporcie akademickim i aktywnej rekreacji fizycznej. Zainteresowania sportowe mogli studenci realizowaą w 17 sekcjach sportowych KU AZS: aerobiku, badmintona (kobiet i mężczyzn), karate, kulturystyki, kajakarstwa, narciarstwa, piłki koszowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej (kobiet i mężczyzn), płetwonurkowania, strzeleckiej, wędkarskiej i żeglarskiej. Treningi sportowe prowadzono na terenie miasta Kielce, jak również na obozach sportowych w sezonowych i stałych bazach w Bukowinie Tatrzańskiej, Mielnie i Łazach k/Koszalina. Zawarte w 1976 r. porozumienie Politechniki Świętokrzyskiej z Uniwersytetem w Muttweide (NRD) i Politechniką w Winnicy (ZSSR) rozpoczęło, trwający z niewielkimi przerwami, cykliczny proces organizacji letnich i zimowych obozów sportowych w bazach sportowych tych uczelni do roku 1999. Prowadzenie zajęć wf i treningów sportowych na własnych obiektach sportowych SWFiS rozpoczęło dopiero w 1983 r. po adaptacji hali laboratoryjnej na salę sportową, „siłownię”, tymczasową strzelnicę kulową i pneumatyczną oraz od 2001 r. salę do aerobiku. W 1984 r. oddano do użytku pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej oraz w 1986 r. boisko asfaltowe do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, a w 1989 r. korty tenisowe. SWFiS zostało dwukrotnie wyróżnione przez MNiSzW za pracę włożoną w rozwój kultury fizycznej i sportu młodzieży akademickiej, a kierownik mgr J. Kluźniak został powołany w 1986 r. do resortowego Zespołu ds. Koordynacji Studiów WFiS. Stały rozwój bazy sportowej, programowo realizowanie wf i szkolenie sportowe pozwoliły na udział studentów w MP AZS, ligach państwowych, wojewódzkich, okręgowych, spartakiadach, konfrontacjach sportowych, studenckich igrzyskach sportowych itp.

Sprawujący opiekę nad sekcjami sportowymi pracownicy SWFiS doprowadzili do znaczących wyników w Mistrzostwach Polski Uczelni Wyższych:

 • strzelectwo –  trzykrotnie I miejsce, dwukrotnie II miejsce oraz jednokrotnie III miejsce
 • tenis ziemny – I miejsce
 • piłka  nożna –  dwukrotnie III miejsce
 • łucznictwo –  trzykrotnie I miejsce
 • badminton –  III miejsce
 • trójbój siłowy – III miejsce
 • LA
 • kolarstwo górskie
 • piłka plażowa
 • wędkarstwo –  dwukrotnie III miejsce
 • pływanie –  III miejsce

W MP – Strzelectwo Powszechne – trzykrotnie I miejsce, dwukrotnie II miejsce, jednokrotnie III miejsce.

W Pucharze Polski – Strzelectwo Powszechne – ośmiokrotnie I miejsce, siedmiokrotnie II miejsce, dziewięciokrotnie III miejsce.
W finałach MP wielokrotnie uczestniczyli siatkarze, koszykarze, piłkarze nożni, piłkarze ręczni, lekkoatleci. Sekcje piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintona reprezentowały Politechnikę Świętokrzyską w rozgrywkach ligowych.

Przyjęte nowe standardy realizacji wf przez MSzW w 1995 r. zezwoliły na prowadzenie wf od 1998 r. na trzech latach studiów dziennych, od 1998 r. na dwóch latach, od 2000 r. na trzech semestrach, a od 2007 r. na dwóch semestrach.
Przyjęty w 2005 r. Program Rozwoju Sportu w Politechnice Świętokrzyskiej wyraźnie określił kompetencje organizacyjne na SWFiKU AZS w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu, zalecając realizację przedsięwzięć związanych ze sportem KU AZS, wychowanie fizyczne pozostawiając SWF.


 

Kadra Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, lata

 • mgr Jerzy Kluźniak 1967–2003
 • mgr Stanisław Wolny 1967–1972
 • mgr Maria Kozioł 1967–1972, 1987–2004
 • mgr Barbara Ważniewicz 1974–1984
 • mgr Wacław Mozer 1975–1991
 • mgr Jerzy Baraniecki 1976–1985
 • mgr Jerzy Witkowski 1976–1990
 • mgr Mieczysław Cukrowski 1976–1989
 • mgr Ryszard Pastuszko 1979–2007
 • mgr Jacek Gawlik 1980–1982
 • mgr Jan Sajnok 1982–2015
 • mgr Wasyl Kusznir 1982-2016
 • mgr Zdzisław Wieczorek 1988–1989
 • mgr Jarosław Niebudek 1989-obecnie
 • mgr Waldemar Siwoń 1987–2007
 • mgr Tadeusz Dutka 1990–1991
 • mgr Henryk Kaczor 1993–2007
 • mgr Katarzyna Siudak 1993 – obecnie
 • mgr Wiesława Soboń 1995-obecnie
 • mgr Małgorzata Litwin 1995–1999
 • dr Jacek Gawron 1996–1998, 2013-2019
 • mgr Marek Kalwat 1997-obecnie
 • dr Stanisław Hojda 2010-obecnie
 • mgr Zygmunt Kamys 2011-obecnie
 • mgr Magdalena Kamys 2013-obecnie
 • mgr Artur Obarzanek 2014-obecnie

historia CS


Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 • mgr Jerzy Kluźniak 1967–1992
 • mgr Maria Kozioł 1992–1998
 • mgr Ryszard Pastuszko 199 –2000
 • mgr Wasyl Kusznir 2000–2007
 • mgr Marek Kalwat 2007–2010
 • dr Stanisław Hojda 2010-

historia CS

W roku 2010 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało przekształcone w Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej.

opracowanie mgr Jan Sajnok