Plan zajęć pracowników Centrum Sportu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021