Sukces studentów-wynalazców podczas wystawy IWIS 2020

Sukces studentów-wynalazców podczas wystawy IWIS 2020

W dniach 19-21 października 2020 r. odbyła się 14. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020, na której laureaci i wyróżnieni X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca zaprezentowali swoje rozwiązania.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Wynalazcy z ponad 25 państw świata, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski, prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Tegoroczna edycja odbyła się wyłącznie w formie online z powodu dynamicznie rozwijającej się sytuacji pandemicznej w kraju i na świecie. Nasi laureaci zostali wysoko ocenieni przez Jury wystawy, otrzymując:


Złote medale:

 • Paulina Kostrzewa-Demczuk, Politechnika Świętokrzyska
  Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
  Współtwórca: prof. dr hab. Ryszard Dachowski

 

 • Piotr Kamedulski, Wojciech Zieliński, Paweł Nowak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych oraz proszku grafenowego
  Współtwórca: prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz

 

 • Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Politechnika Krakowska
  Bioaktywne materiały przetwarzalne technologią druku 3D do sterowanej regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych
  Współtwórca: dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK

 

 • Łukasz Kwaśny, Karol Fatyga, Politechnika Lubelska
  Transformator z magazynem bezwładnościowym i sposób jego sterowania
  Współtwórcy: dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Bartłomiej Stefańczak

Srebrne medale:

 • Mateusz Łużny, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Martyna Krzywda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania bioaktywnych związków flawonoidowych w wyniku biotransformacji
  Współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Jarosław Popłoński, dr inż. Tomasz Tronina, dr inż. Sandra Sordon, dr inż. Marcelina Mazur

 

 • Marta Gackowska, Sandra Śmigiel, Natalia Jerks, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  System komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji
  Współtwórcy: dr inż. Damian Ledziński, prof. dr hab. inż. Piotr Cofta

 

 • Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, Witold Ignasiak, Justyna Łucka, Uniwersytet Śląski
  Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych
  Współtwórcy: prof. zw. dr hab. Stanisław Krompiec, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr Marek Matussek, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol

 

 • Paweł Rogala, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej
  Współtwórcy: dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik

 

 •  Piotr Odyjas, Politechnika Wrocławska
  Wirnik wentylatora promieniowego
  Współtwórcy: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Przemysław Moczko, mgr inż. Jędrzej Więckowski, Wiesław Chmielarz, Andrzej Wróblewski

Brązowy medal:

 • Robert Strojny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Urządzenie do wykrywania upadków osób, zwłaszcza rowerzystów
  Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak