Sukces studentów-wynalazców podczas wystawy IWIS 2021

Sukces studentów-wynalazców podczas wystawy IWIS 2021

W dniach 25-27 października 2021 r. odbyła się XV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków – International Warsaw Invention Show IWIS 2021, podczas której laureaci i wyróżnieni w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca zaprezentowali swoje rozwiązania.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Wynalazcy z ponad 25 państw świata, m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski, prezentują innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Tegoroczna edycja odbyła się w formie online z powodu sytuacji pandemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w kraju i na świecie. Nasi laureaci zostali wysoko ocenieni przez Jury wystawy, otrzymując:


Złote medale:

 • Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Filip Jędrzejek, Dominik Gryboś, Maciej Borek oraz współtwórcy: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, dr inż. Janusz Zyśk
 • Dysza wylotowa silnika rakietowego
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Piotr Szmidt oraz współtwórcy mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nocoń, dr inż. Łukasz Nowakowski
 • Sposób wytwarzania czystych nanocząstek metali szlachetnych o dużej liczbie ścian (100), nanocząstki otrzymane tym sposobem i ich zastosowanie
  Uniwersytet Warszawski
  Justyna Piwowar, Barbara Gralec oraz współtwórcy dr hab. Adam Lewera, prof UW, dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. UW

Srebrne medale:

 • Sposób otrzymywania grafenu zawierającego heteroatomy, zwłaszcza azotu, siarki lub boru
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Piotr Kamedulski oraz współtwórca prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz
 • Tarcza ścierna
  Politechnika Częstochowska
  Paweł Rajczyk oraz współtwórca dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz
 • Tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną
  Uniwersytet Śląski
  Jakub Wantulok, Karina Mroczyńska oraz wspótwórcy dr hab. Barbara Feist, dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. dr hab. Rafał Sitko, dr. inż. Marcin Szala, dr Karina Kocot, mgr Justyna Kuczera, dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, mgr inż. Izabela Grela
 • Opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Mateusz Łużny, Dagmara Kaczanowska oraz współtwórcy dr hab. Tomasz Janeczko, prof. dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Ewa Kozłowska, dr inż. Monika Dymarska, dr inż. Jarosław Popłoński, dr hab. Pawlak Aleksandra, prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz, dr hab. inż. Barbara Gawdzik, dr hab. Alicja Wzorek
 • Mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Grzegorz Piotrowicz, Mateusz Wrzochal oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Lech Pietrusiński, inż. Ryszard Domagalski
 • Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło. Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu
  Lotnicza Akademia Wojskowa
  Jan Pytka, Piotr Kasprzak, Paweł Bronisz oraz współtwórcy Jarosław Pytka, Rafał Longwic, Ernest Gnapowski, Andrzej Rypulak, Maciej Smolak
 • Sposób pokrywania słonego smaku i zapachu siarkowodoru leczniczej wody siarczkowej oraz jej zastosowanie w krenoterapii
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Anna Wrzochal oraz współtwórcy dr Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek

Brązowe medale:

 • Urządzenie, sposób oraz system monitorowania temperatury zwierząt
  Politechnika Łódzka
  Paweł Kielanowski, Łukasz Adamek oraz współtwórcy mgr. inż. Hubert Gęsiarz, dr inż. Przemysław Sękalski
 • System do rehabilitacji rąk
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Paweł Gmiterek oraz współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak
 • Sposoby wytwarzania ekologicznych asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych
  Politechnika Lubelska
  Michał Wróbel oraz współtwórcy dr inż. Agnieszka Woszuk, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, dr Szymon Malinowski, dr Lidia Bandura