40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Podsumowanie Konkursu Student Wynalazca

40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. Podsumowanie Konkursu Student Wynalazca

Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni rzecznicy patentowi, pracownicy Uczelni zajmujący się tematyką wynalazczości i transferu technologii oraz pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu własności intelektualnej, a także przedstawiciele Palestry.

Tematyka tegorocznego Seminarium jest niezwykle istotna dla ochrony i efektywnego zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych oraz dla przedsiębiorców. W programie Seminarium ujęte zostały zagadnienia zmian legislacyjnych dotyczących procedur ochrony wynalazków i wzorów użytkowych oraz pozostałych przedmiotów własności przemysłowej, jak też wydanych przez Prezesa Urzędu Patentowego RP Wytycznych w tym zakresie, które wynikają z dostosowania przepisów prawa krajowego do przepisów i praktyki systemów europejskiego i unijnego oraz międzynarodowego. Zmiany te mają ważne znaczenie dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Poszczególne zagadnienia zaprezentowane zostaną przez grono wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów Urzędu Patentowego RP, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w osobach Przewodniczących wyspecjalizowanych Wydziałów – Sądów Własności Intelektualnej.

Uprzejmie informuję, że Seminarium współorganizowane jest przez Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Lubelską, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Śląski, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Inwex Remedies, Adamed Pharma S.A., Tubądzin Management Group, Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych, Patpol Kancelaria Patentowa, Kancelaria Kondrat i Partnerzy, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Wydawnictwo „Jedność” oraz przy merytorycznym udziale Urzędu Patentowego RP.

Z przyjemnością informuję, że patronat medialny nad Seminarium objęły miesięczniki „Forum Akademickie”, „Palestra” oraz serwis „Prawo.pl”.