Symulator starości

Symulator starości

Problemy ze wzrokiem, słuchem i motoryką. Symulator starości przetestowali pracownicy i studenci Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia rozpoczyna warsztaty, które pozwolą doświadczyć problemów, z jakimi borykają się na co dzień seniorzy.

Jak człowiek się czuje, mając 80 i więcej lat? Trudno to sobie wyobrazić, gdy się ma lat kilkanaście. Wystarczy, że założyć się ten specjalny kombinezon, by na chwilę znaleźć się w skórze seniora. To prawdziwa lekcja empatii.

Ten specjalny kombinezon, ogranicza ruchy, obciąża kręgosłup, a także imituje choroby oczu. Każdy jego element pozwala odczuć jedną z wielu dolegliwości, na które mogą cierpieć osoby w podeszłym wieku.

Każdy, kto wypróbował symulator starości, jest w stanie lepiej zrozumieć sposób zachowania starszych ludzi. A przez to lepiej z nimi postępować.

To jak podróż w przyszłość. Pokazuje z jakimi problemami będziemy musieli mierzyć się za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Zakładając specjalne rękawiczki możemy poczuć drżenie rąk a przy pomocy tych okularów przekonać się jak to jest, gdy mamy problemy z widzeniem.

Takie ćwiczenia to lekcja obowiązkowa dla każdej pielęgniarki i opiekuna medycznego. Chodzi o to, by zmienić ich nastawienie. Po krótkim zakosztowaniu świata seniora pojawia się empatia pokora i zrozumienie.

Projekt POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.