Kuźnia metrologów

Kuźnia metrologów

Budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach ma stać się kołem zamachowym gospodarki w regionie. Aby można było realizować ambitne plany, trzeba zapewnić najlepszą kadrę naukową, wykwalifikowanych pracowników i zachęcić do współpracy świat biznesu. W tym celu rektorzy Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podpisali trójstronne porozumienie z prezesem Głównego Urzędu Miar.

Umowa zakłada podjęcie działań w obszarze promocji i informacji, przygotowanie koncepcji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz zaangażowanie GUM w program kształcenia w dziedzinach związanych z metrologią.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu będzie możliwe wprowadzenie bloków zajęciowych na studiach i realizowanie programów kształcenia ukierunkowanych na przyszłe kadry Świętokrzyskiego Kampusu GUM. Studenci i absolwenci będą mogli odbywać staże i praktyki organizowane przez GUM oraz realizować prace dyplomowe i naukowe pod okiem doświadczonych ekspertów.

.