„Urządzenia grzewcze” – Konkurs NCBR

„Urządzenia grzewcze” – Konkurs NCBR

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 8/1.1.1/2019

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kotły, instalacje fotowoltaiczne). Celem projektów jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Wnioski można składać w systemie lsi od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu Mapa drogowa dotycząca przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (ang. Business Technology Roadmaps – BTR) dla branży producentów niskoemisyjnych urządzeń grzewczych do 2030 r. Opracowanie to jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania, prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”.