Współpraca bez granic

Współpraca bez granic

Politechnika Świętokrzyska podpisała umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem w Kuala Lumpur (UniKL). Porozumienie zostało zainicjowane przez pracowników Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn i jest jednocześnie wynikiem współpracy prowadzonej od roku 2018 przez Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Podpisana umowa przewiduje realizację wspólnych badań naukowych, projektów badawczych i dydaktycznych, wspólne publikacje naukowe, wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach umowy są dr inż. Paweł Zmarzły, dr inż. Tomasz Kozior, dr inż. Damian Gogolewski.

University of Kuala Lumpur (UniKL) to wiodąca uczelnia techniczna w Malezji, założona w 2002 r. Uczelnia kieruje się zasadą zapewnienie absolwentom wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych do wniesienia wkładu na rzecz społeczeństwa w celu odgrywania głównych ról w zglobalizowanej i opartej na wiedzy gospodarce. Obecnie na uczelni studiuje około 27 tys. studentów.
UniKL oferuje 139 kierunków, na trzech poziomach studiów w ramach 13 Instytutów (wydziałów). Dzięki koncepcji „Jeden Instytut, Jedna Specjalizacja” UniKL przyczynia się nie tylko do rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w Malezji, ale także propaguje prowadzenie badań dla przemysłu i otoczenia zewnętrznego. Poszczególne instytuty rozlokowane są strategicznie na całym półwyspie malezyjskim – w Kuala Lumpur, Selangor, Malakce, Perak, Kedah i Johor.

Więcej informacji o Uniwersytecie w Kuala Lumpur