ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Centrum Sportu ogłasza zapisy na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego studentów II roku wydziałów ZiMK, MiBM, BiA, IŚGiE oraz III roku EAiI w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, w terminie
24.02-06.03.2020, zgodnie ze swoimi planami zajęć.

Miejsce zapisów  Hala sportowa Politechniki Świętokrzyskiej.

Powyższy termin jest terminem ostatecznym zapisów na w/w zajęcia.