Konkurs na wspólne przedsięwzięcie z PGNiG i GAZ System – INGA

Konkurs na wspólne przedsięwzięcie z PGNiG i GAZ System – INGA

Konkurs 1/4.1.1/2018_Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Poddziałanie 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Wspólne Przedsięwzięcie INGA , realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa

 AKTUALNOŚCI  Wydłużenie terminu naboru wniosków do 11 maja 2018 r. – link
Dla kogo? Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

– jedna jednostka naukowa (Lider konsorcjum) i jedno przedsiębiorstwo

albo

– dwie jednostki naukowe

Na co? badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
w obszarze gazownictwa
Termin naboru wniosków 19 lutego – 20 kwietnia 2018 r. (do godz. 16:00)
Dofinansowanie Poziom dofinansowania:

1) dla przedsiębiorstw:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

-70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

-45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla dużego przedsiębiorcy :

– 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN

 

Inne ważne informacje o konkursie Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę.
Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 19 lutego 2018 r.).
Termin oceny wniosków 90 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja konkursowa http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/
Budżet konkursu 400 000 000 PLN

Bliższe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w:

Dziale projektów Badawczo – Rozwojowych Politechniki Świętokrzyskiej

Budynek A, pok. 18c, tel. 41/ 34 24 192