NEON – konkurs NCBR i PKN ORLEN

NEON – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i PKN ORLEN ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN – w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln zł na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu.

Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej stają się więc ważnym elementem transformacji systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncern realizuje projekty w obszarze biopaliw, biomateriałów i recyklingu, wpisujące się w założenia gospodarki cyrkularnej. Program NEON wspiera rozwój tych technologii i osiągnięcie przez koncern celu neutralności emisyjnej do 2050 roku. Konkurs organizowany wspólnie z NCBR powoli wyłonić innowacyjne rozwiązania, które wzmocnią ten zaawansowany technologicznie obszar działalności PKN ORLEN.

W pierwszym konkursie programu NEON będą poszukiwane innowacyjne technologie produkcji biomasy i biokomponentów, a także nowe (biologiczne i biochemiczne) technologie otrzymywania wodoru. W sumie planowane są cztery konkursy, po dwa w 2022 r. i 2023 r. W tym roku będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, natomiast w kolejnym „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”. PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe łącznie aż 200 mln zł.

– Cieszę się, że możemy zaprosić przedsiębiorców i naukowców do pierwszego konkursu ogłoszonego we Wspólnym Przedsięwzięciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN ORLEN – NEON. Dziś bardzo potrzebujemy technologii, które realizują założenia Europejskiego Zielonego Ładu i które można zastosować w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym oraz energetycznym. Konkurs stwarza możliwości na realizację projektów badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą przynieść przełomowe praktyczne rozwiązania – mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor NCBR.

Pierwszy konkurs dotyczący innowacyjnych rozwiązań w zakresie biomasy wpisuje się w działania podejmowane przez całą Grupę ORLEN. Już teraz regionalnym liderem w produkcji nowoczesnych biopaliw jest spółka ORLEN Południe, która dzięki inwestycjom staje się zaawansowaną biorafinerią. W listopadzie 2021 r. w zakładzie w Trzebini uruchomiono największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu.

Nabór wniosków w konkursie programu NEON trwać będzie od 18 maja do 4 lipca br. , do godz. 16:00. Więcej informacji o programie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej NCBR.