Projekt PAVEPRO – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych

Projekt PAVEPRO – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany w ramach programu NCBR pn.:  „Rzeczy są dla ludzi”

Nr umowy o dofinansowanie Rzeczy są dla ludzi/0052/2020  z dnia 16 lipca 2021 r,

Tytuł projektu Pavepro – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych


Streszczenie projektu

Badania wstępne zrealizowane od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku na mieszkańcach Warszawy z niepełnosprawnością fizyczną (brak czucia w nogach poruszający się na wózku, po porażeniu mózgowym poruszający się o kulach, emeryci, osoby niewidome i niedowidzące), wykazały potrzebę zmodernizowania nawierzchni pieszych w przestrzeniach publicznych, w tym w parkach miejskich. Stosowane dziś w parkach miejskich nawierzchnie wodoprzepuszczalne przyjazne drzewom to głównie nawierzchnie mineralne, które są barierą komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania i prototypu wodoprzepuszczalnej nawierzchni pieszej przyjaznej osobom niepełnosprawnym do zastosowania w terenach zieleni lub innych przestrzeniach publicznych. Badany system ma strukturę warstwową składającą się z nawierzchni wykonanej z przepuszczalnej dla wody płytki betonowej, która pokryta jest powłoką ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym i fundamentu z podłoża strukturalnego. Przewiduje się cztery etapy badań: 1. Modelowanie komputerowe elementów nawierzchni z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami , 2. Badanie właściwości materiałów z uwzględnieniem przepływu i retencji wody przeprowadzone w tworzonym w ramach projektu specjalistycznym stanowisku badawczym ; program badań ma na celu utworzenie produktu – nawierzchni ułatwiającej przemieszczanie się osobom ze specjalnymi potrzebami z funkcją akumulacji wody z korzyścią dla terenów zielonych w miastach, 3. Stworzenie prototypu nawierzchni „Pavepro” w warunkach laboratoryjnych celem wbudowania w warunkach rzeczywistej eksploatacji, 4. Wbudowanie demonstracyjnej nawierzchni w celu przetestowania w środowisku osób niepełnosprawnych. Program badań i prac rozwojowych ma na celu utworzenie produktu – nawierzchni ułatwiającej przemieszczanie się osobom ze specjalnymi potrzebami z funkcją akumulacji wody z korzyścią dla terenów zielonych w miastach.

Kierownik projektu : dr inż. Adam Kłak

Okres realizacji projektu: 01-09-2021 – 31-08-2024

Wartość projektu / dofinansowania z NCBR 1 004 000,00 PLN