Nowe Konkursy NCBR na 2022

Nowe Konkursy NCBR na 2022

Przedstawiamy wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 2022.

Harmonogram podlegać będzie procesowi weryfikacji i zatwierdzania przez nadzorujące NCBR Ministerstwo.

Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na bieżąco w zakładce – Fundusze unijne – aktualne konkursy.

 

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

INFOSTRATEG III (projekty zamawiane)
 • Alokacja: 18,4 mln zł
 • Ogłoszenie konkursu: 2 listopada 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 grudnia 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 27 stycznia 2022 r.
INFOSTRATEG IV (projekty tematyczne)
 • Alokacja: 210 mln zł
 • Ogłoszenie konkursu: II kwartał 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: II kwartał 2022
INFOSTRATEG V (projekty zamawiane)
 • Alokacja: 60 mln zł, 
 • Ogłoszenie konkursu: IV kwartał 2022, 
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: IV kwartał 2022
GOSPOSTRATEG VIII (projekty zamawiane)
GOSPOSTRATEG IX (nabór otwarty)
 • Alokacja: 80 mln zł
 • Data ogłoszenia: II kwartał 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: II – III kwartał 2022
GOSPOSTRATEG X (projekty zamawiane)
HYDROSTRATEG
NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII I
 • Alokacja: 377,7 mln zł
 • Data ogłoszenia: 30 lipca 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 września 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 12 stycznia 2022 r. godz. 16:00
NOWE TECHNOLGIE W ZAKRESIE ENERGII II
 • Alokacja: 393 mln zł
 • Ogłoszenie konkursu: I kwartał 2022 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: II kwartał 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: II kwartał 2022 r.

Programy krajowe

CuBR V
Wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKN Orlen
LIDER XIII
 • Alokacja: 80 mln zł
 • Data ogłoszenia: I kwartał 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: II kwartał 2022
LIDER XIV
 • Alokacja: 80 mln zł
 • Data ogłoszenia: IV kwartał 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2023
RID II (wspólne przedsięwzięcie NCBR i GDDKiA)
 • Alokacja: 11,6 mln zł
 • Data ogłoszenia: I kwartał 2022
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: I – II kwartał 2022
BRIK II (wspólne przedsięwzięcie NCBR i PKP PLK S.A.)
 • Alokacja: 50 mln zł
 • Data ogłoszenia: IV kwartał 2021
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: I kwartał 2022

Programy i projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa

4/N/2022 – konkurs realizowany w trybie niejawnym
Projekty rozwojowe Konkurs nr 13/2022

Programy międzynarodowe

M-ERA.NET 3 (Call 2022)
EJP Soil Management (2. Konkurs)
EJP RD (4. konkurs, JTC 2022)
Neuron Cofund 2 (2. konkurs JTC 2022)
ERA PerMed (5. konkurs JTC 2022)
JPIAMR ACTION (2. Konkurs JTC 2022)
JPI FACCE (call agrobiodiversity)
ERA NET Co-Fund ICT-AGRI-FOOD (II konkurs)
ICT-AGRI-FOOD Challenge Call
TRANSCAN-3 JTC2022
JPI Oceans – Underwater Noise
EU-LAC 4th Joint Call in STI 2021/22
EUREKA 2022
CORNET (33. konkurs)
CORNET (34. konkurs)
CORNET (35. konkurs)
EIG CONCERT-Japan (9. konkurs)
Polsko-Tajwańska Współpraca Badawcza (konkurs X)
POLLUX (XI konkurs)
Współpraca Polska-Izrael (VIII konkurs)
Współpraca Polska-Turcja (V konkurs)
Clean Energy Transition Partnership (Call 2022)
Innovative SMEs (2. konkurs)
Innovative SMEs (3. Konkurs)
KDT Call 2021
KDT Call 2022
PIANOFORTE
Partnerstwo Water4All
Driving Urban Transition