SZAFIR – 4 Konkurs z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

SZAFIR – 4 Konkurs z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Ogłoszenie Konkursu nr 4/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

program na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 1.09.2021 r. ogłasili Konkurs nr 4/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 27.09.2021 r. od godz. 9.00 do 29.10.2021 r. do godz. 16.00, pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w szczególności założenia dla programu wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu będą publikowane na https://www.gov.pl/web/ncbr 

https://www.gov.pl/web/ncbr/4szafir2021