Program z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa „SZAFIR”

Program z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa „SZAFIR”

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR” (dalej: „Konkurs”).

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 20.01.2020 r., od godz. 9.00 do 28.02.2020 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, w szczególności założenia dla programu wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu nr 1/SZAFIR/2020
 2. Program „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu nr 1/SZAFIR/2020
 4. Przewodnik kwalifikowalności kosztów – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020
 5. Niezbędne elementy umowy konsorcjum naukowego – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020
 6. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego w grupie A (wersja A1)
 7. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego w grupie A (wersja A2)
 8. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego w grupie B (wersja B1)
 9. Wzór Umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego w grupie B (wersja B2)
 10. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu – Konkurs nr 1/SZAFIR/2020
 11. Konkurs nr 1/SZAFIR/2020 w pigułce
  Bliższe informacje i pomoc w aplikowaniu do konkursu oferuje:
  Dział projektów badawczo – rozwojowych

  Politechniki Świętokrzyskiej, budynek A, pok. 18c, tel. 34 24 192