TECHNIKS

TECHNIKS

 

Tytuł: „Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]”

Kierownik części realizowanej przez PŚk: mgr inż. Szymon Tofil

Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych

Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn


Okres realizacji: od 1-04-2020 do 31-03-2023

Wartość projektu: 16 094 875,00 zł

Wartość dofinansowania: 11 640 540,63 zł

Wartość dofinansowania PŚk: 1 284 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Nr umowy o dofinansowanie: MAZOWSZE/0211/19-00

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:

  • LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum),
  • Politechnika Warszawska,
  • Politechnika Świętokrzyska 

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych, której planowanym efektem będzie eliminacja obecnie stosowanych chemicznych i mechanicznych technologii usuwania powłok lakierniczych ze struktur lotniczych.