Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana dr hab. Zygmunta Muchy, Prof. PŚk

wybitnego naukowca i  nauczyciela akademickiego, wspaniałego i dobrego człowieka,

wieloletniego pracownika Politechniki Świętokrzyskiej.

Zachowamy Pana Profesora we wdzięcznej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Rektor, Senat, Dziekan, Rada Wydziału,
pracownicy Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Centrum Laserowych Technologii Metali oraz społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Zygmunta Muchy odbędzie się

 w dniu 12.07.2024 r. (piątek) o godz. 12.00

na Cmentarzu Wolskim w Warszawie

Wolska 180/182