2 konkurs na GRANT i konkurs na SPIN-OFF

2 konkurs na GRANT i konkurs na SPIN-OFF

Dziś ogłaszamy kolejną edycję „Konkursu na Grant” oraz „Na najlepszy pomysł na spółkę Spin-off” w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Konkurs ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, zwłaszcza w zakresie ich komercjalizacji.

Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kto może brać udział w Konkursie?

Pracownicy PŚk (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem PŚk. Brać w nim udział mogą również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez PŚk, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Termin naboru wniosków: do 6 grudnia do godziny 15.00

Szczegóły: http://tu.kielce.pl/osrodek-transferu-technologii/inkubator-innowacyjnosci/

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 41 34 24 471, Paweł Kocańda lub Justyna Bonar.