Fabryka przyszłości

Fabryka przyszłości

Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz administracji do udziału w Regionalnym Forum Branży Metalowo-Odlewniczej organizawanego w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP.

Celem wydarzenia jest przedstawienie regionalnym przedsiębiorstwom najnowszych trendów
i innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle. Pragniemy przybliżyć nowoczesne rozwiązania stosowane w fabrykach przyszłości. Forum składa się z części seminaryjnej podczas, której wygłoszone zostaną prelekcje oraz równolegle odbywać się będą prezentacje stanowiskowe przedstawiające m.in. następującą tematykę:

  • PRZEMYSŁ 4.0 – fabryki przyszłości
  • WIRTUALNY OPERATOR, czyli jak sztuczna inteligencja pomaga nadzorować i na bieżąco optymalizować procesy technologiczne.

Forum odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce,
ul. Zakładowa 1. Szczegółowy program Regionalnego Forum Branży Metalowo-Odlewniczej przesyłamy w załączeniu. Na zgłoszenia udziału oczekujemy do dnia 18.11.2016 r. e-mailowo een@siph.com.pl lub telefonicznie 41 368 02 78.


PROGRAM

10.30-10.45

Rejestracja uczestników/ powitalna kawa

10. 45-11.15

Powitanie uczestników – wprowadzenie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Politechnika Świętokrzyska

11.15 – 11.45

Perspektywy rozwoju branży metalowo-odlewniczej, jako kluczowej branży regionu. Adam Nowak – Dyrektor Ośrodka B+R Komponentów Odlewniczych Odlewnie Polskie

11.45 – 12.15

Potencjał rozwojowy dla branży metalowo-odlewniczej

Sławomir Spadło – dr hab. inż. prof. Politechniki Świętokrzyskej

12.15 – 12.45

Przemysł 4.0 – fabryki przyszłości- szansa czy zagrożenie?

Dariusz Śliwowski – Prezes Zarządu proALPHA

12.45 – 13.15

Wirtualny operator, czyli jak sztuczna Inteligencja pomaga nadzorować i na bieżąco optymalizować procesy technologiczne

Konrad Wojdan – Dyrektor Działu B+R  Transition Technologies

13.15.-13.45

Optymalizacja procesów przemysłowych – Liga Mistrzów 5S

Robert Rudnik – Ekspert LUQAM

13.45-14.05

Możliwości rozwoju i promocji branży metalowo-odlewniczej,  jako inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

 

PREZENTACJE STANOWISKOWE

10.30-15.00

NAUKA DLA PRZEMYSŁU

Politechnika Świętokrzyska dla biznesu. Oferta badawczo-technologiczna dla rozwoju specjalizacji regionu świętokrzyskiego

SZTUCZNA INTELIGENCJA
W PRZEMYŚLE

Pokaz algorytmów sztucznej inteligencji, które optymalizują produkcję i starają się
z wyprzedzeniem przewidywać potencjalne awarie i proponować działania zaradcze. Prezentacja o charakterze interaktywnym w oparciu o symulator procesów energetycznych.

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pokaz układów automatyki i systemów do monitoringu produkcji. Można będzie zobaczyć jak tworzy się systemy automatyki w reprezentowanych przez nie branżach. Pokaz oryginalnych sterowników i systemów SCADa z przykładami rozwiązań stosowanych w hutnictwie.

SCIENCE FICTION
W RZECZYWISTOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Prezentacja stanowiska laboratoryjnego w postaci robota z klocków lego, który rozpoznaje automatycznie kolory klocków i przenosi je w określone miejsce. Robot jest podłączony do systemu klasy Internet of Things, który na bieżąco monitoruje parametry jego pracy. Prezentacja specjalnych okularów rzeczywistości rozszerzonej, które umożliwiają obserwację parametrów pracy robota, instrukcji i poleceń serwisowych, na tle pracującego robota.

LIGA MISTRZÓW 5S

Optymalizacja procesów przemysłowych – Liga Mistrzów 5S

PRZEMYSŁ 4.0

Prezentacja koncepcji Przemysłu 4.0, jej założeń, celów i korzyści. Rola systemu ERP jako kręgosłupa nowoczesnej firmy przemysłowej, wykorzystującej Internet Rzeczy i możliwości analizy dużych wolumenów danych dla budowy swoich przewag konkurencyjnych.

KONSORCJUM BRANŻY METALOWO-ODLEWNICZEJ

Możliwości wsparcia branży metalowo-odlewniczej. Działania na rzecz reindustrializacji regionu i internacjonalizacji świętokrzyskich przedsiębiorstw.

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KIELCACH

Możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach funduszy europejskich.