Głowy pełne pomysłów

Głowy pełne pomysłów

Poznaliśmy najlepsze innowacje w regionie. Podczas uroczystej gali, która odbyło się 17 maja br. w Muzeum Narodowym – dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, statuetki Novatorów powędrowały do świętokrzyskich przedsiębiorców, naukowców i młodych wynalazców. Wśród nich znaleźli się pracownicy Politechniki Świętokrzyskiej.

W dziedzinie Lider Innowacyjności Kapituła konkursowa doceniła dorobek naukowy dr inż. Łukasza Nowakowskiego za badania naukowe i prace w dziedzinie projektowania, wdrażania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Młody naukowiec z politechniki specjalizuje się w technologii obróbki skrawaniem i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie.

Tytuł Młody Novator otrzymała Paulina Kostrzewa. Doktorantka z Politechniki Świętokrzyskiej  jest autorem najciekawszego projektu. Rozwiązanie, które zostało docenione przez kapitułę, umożliwia produkcję silikatów o lepszych parametrach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zespół z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚk i zakładu produkcyjnego Chemar Armatura z Kielc został nagrodzony w kategorii Współpraca nauka – przemysł za projekt „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi, jako wynik zleconych prac B+R”. Zasuwy klinowe to bardzo ważne elementy rurociągów. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej udoskonalili ich konstrukcję, co zwiększyło efektywność i trwałość tych urządzeń. Statuetki i dyplomy odebrali podczas uroczystości Prof. Stanisław Adamczak, kierownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii PŚk i poprzedni rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz  Mirosław Malinowski, prezes zarządu spółki Chemar Armatura.

Konkurs NOVATOR zorganizowała po raz ósmy Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach. Jego celem jest propagowanie innowacyjności, promocja firm, które mają największe osiągnięcia we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego. Formuła konkursu pozostaje niezmieniona, choć w kilku edycjach grono nagrodzonych było liczniejsze.

W bieżącym roku statuetki Novator przyznano w pięciu dziedzinach. Wśród laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Nagrodzony został przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” Kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują Urząd Patentowy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, nieprzerwanie rolę sponsora pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.