Grad Medali w Genewie

Grad Medali w Genewie

Medale dla Studentów-Wynalazców na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie!!!

Wszyscy zwycięzcy VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca zostali nagrodzeni medalami i nagrodami specjalnymi przez międzynarodowe jury 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

Laureaci konkursu zaprezentowali swoje innowacyjne rozwiązania podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, która odbyła się w dniach 11-15 kwietnia 2018 r. Studenci-Wynalazcy z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje  rozwiązania, które nagrodzone zostały w Konkursie Wystawy. Wzbudziły one duże zainteresowanie wśród uczestników wystawy, co znalazło wyraz w przyznanych nagrodach: pięciu medalach i trzech nagrodach specjalnych.

Przyznane zostały trzy złote medale oraz jeden srebrny i jeden brązowy. Złotym medalem została nagrodzona Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za cykl wynalazków dotyczących otrzymywania nowych pochodnych flawonoidów na drodze syntezy chemicznej. Za prezentowane rozwiązanie nagrodę specjalną przyznało Malezyjskie Stowarzyszenie Badań Naukowych.

Również złotym medalem został nagrodzony Karol Fatyga z Politechniki Lubelskiej, twórca sposobu i układu wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach wraz ze wspomaganiem zasobnika energii elektrycznej.

Złoty medal otrzymała także Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej, która opracowała kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej oraz sposób jego otrzymywania.

Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała srebrny medal za sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów. Otrzymała także nagrodę specjalną przyznaną przez Polską Akademię Nauk.

Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej nagrodzony został brązowym medalem za innowacyjny kijek służący zwłaszcza do NordicWalking. Otrzymał również nagrodę specjalną od Polskiej Akademii Nauk.

Laureaci Konkursu Student-Wynalazca prezentowali swoje wynalazki i uczestniczyli w seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pt. Intellectual Property for Polish Inventors oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Podczas wystawy z Laureatami konkursu spotkał się również Pan Zbigniew Czech Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Wyraził swoje uznanie dla prezentowanych rozwiązań. Pogratulował dotychczasowych sukcesów i życzył kolejnych, zwłaszcza związanych z komercjalizacją  nagrodzonych rozwiązań.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie jest największą i najbardziej prestiżową wystawą wynalazków w Europie. Każdego roku wynalazcy z całego świata prezentują swoje innowacyjne rozwiązania. Wystawa jest przestrzenią do spotkania wynalazców z przedstawicielami biznesu i firm przemysłowych, okazją do wymiany doświadczeń, podjęcia rozmów na temat wdrożenia na rynek nowych pomysłów, a nawet podpisania umowy o komercjalizacji. Podczas wystawy każde prezentowane rozwiązanie podlega ocenie przez międzynarodowe jury, które najlepsze rozwiązania nagradza medalami.

Uroczyste podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską odbędzie się w czerwcu 2018 r. Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni są Laureaci konkursu, a także przedstawiciele uczelni biorących udział w konkursie oraz patroni honorowi i patroni medialni.


„Organizacja i promocja VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu„ Student-Wynalazca” oraz wynalazków zgłoszonych do konkursu finansowane w ramach umowy 962/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniająca naukę”