Grant za innowacje

Grant za innowacje

Zakończył się nabór wniosków do pierwszego Konkursu o Grant z programu „Inkubator Innowacyjności +”. Wpłynęło aż 10 wniosków na łączną kwotę 380 000 zł netto.

Wnioski złożyli naukowcy z następujących wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej:

  • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (4 wnioski),
  • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (4 wnioski),
  • Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (1 wniosek),
  • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (1 wniosek).

W ramach Konkursu można uzyskać dofinansowanie na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Do zdobycia są 3 granty po 40.000zł i 2 granty po 20.000zł.

Złożone wnioski będą podlegały ocenie w kolejnych etapach konkursu, które odbędą się w Warszawie w dniach 26 kwietnia i 9 maja.