I edycja KSW

I edycja KSW

LAUREACI

Narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych
Politechnika Koszalińska
Piotr Górski
Nagroda specjalna WIPO BEST YOUNG INVENTOR podczas The International Exhibition of Inventions of Geneva

Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji
Politechnika Poznańska
Piotr Kędzia, Eugeniusz Szcześniak, Jan Jurga, Tomasz Czechowski, Mikołaj Baranowski

Układ sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Paweł Zagniński, Karol Szot, Robert Kazała, Mirosław Wciślik


WYRÓŻNIENI

Cykl wynalazków: Zastosowanie polimeru chitozanowego do neutralizacji heparyny, Zastosowanie usieciowanego polimeru chitozanowego do usuwania heparyny
Uniwersytet Jagielloński
Kamil Kamiński, Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka, Karolina Zazakowny

Zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny
Uniwersytet Jagielloński
Kamil Kamiński, Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka

Jednokołowy, zdalnie sterowany pojazd z napędem silnikowym
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Patryk Cieślak, Krzysztof Jasiński, Tomasz Buratowski, Tadeusz Uhl

Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczenia powierzchni metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie
Uniwersytet Jagielloński
Monika Cieślik, Andrzej Kotarba, Klas Engvall, Annika Lindström

Cykl wynalazków: Sposób diagnozowania wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów od innych chorób stawowych, Sposób badania immunomodulujących właściwości substancji, zwłaszcza leczniczych
Gdański Uniwersytet Medyczny
Justyna Pawłowska, Ewa Bryl, Jacek M. Witkowski

Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Andrzej Swinarew, Beata Piekarnik (Swinarew), Magdalena Mielnik, Andrzej Stolarzewicz

Cykl wynalazków: Manipulator równoległy, Mikronapęd piezoelektryczny, Mikrozespół obrotowy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Daniel Prusak, Tadeusz Uhl

Trzyramienny manipulator równoległy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Daniel Prusak, Tadeusz Uhl, Maciej Perko, Grzegorz Karpiel

Sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososi
Politechnika Gdańska
Agnieszka Głowacz, Maria Tynek, Ilona Kołodziejska, Roman Pawłowicz, Dorota Martysiak, Edyta Malinowska-Pańczyk, Jadwiga Kasprzak, Jerzy Malek


ZGŁOSZENIA

Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych
Politechnika Poznańska
Wojciech Łapka

Aparat do sterowania sygnałami klawiatury i myszy
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Paweł Kaczor, Andrzej Kułakowski

Fotokatalizator hybrydowy polimerowo-glinokrzemianowy, sposób jego otrzymywania oraz jego zastosowanie
Uniwersytet Jagielloński
Dominik Drozd

Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz nowy związek
wyjściowy do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób jego wytwarzania i zastosowanie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Joanna Ortyl, Roman Popielarz

Pochodne chinazoliny i ich zastosowanie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Dominik Tabak, Robert Musioł, Jacek Finster, Agnieszka Szurko, Jarosław Polański, Alicja Ratuszna

Podłoże do upraw, zwłaszcza ekstensywnych, na zielonych dachach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ewelina Szajda-Birnfeld, Anna Pływaczyk

Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych
Collegium Medicum im. Ludwiga Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sebastian Łaźniak

Wycieraczka do szyb pojazdów, pracująca ruchem poziomym – wzór użytkowy
Politechnika Warszawska
Karol Krasuski

Przyrząd do pomiaru odchyłek okrągłości
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Stanisław Ryś, Lucjan Borowski, Stanisław Adamczak

Przyrząd do pośredniego wskazywania osi szyny
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Daniel Okos, Wojciech Anigacz

Przyrząd do uzyskiwania wzorców zarysów okrągłości
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Hieronim Jaros, Stanisław Adamczak

Przyrząd rehabilitacyjny do wózka inwalidzkiego
Politechnika Koszalińska
Grzegorz Czechowski

Samobieżny odkurzacz do liści – wzór użytkowy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bartosz Walentyn

Sekwencja DNA, startery oligonukleotydowe, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznawania dla enzymów restrykcyjnych NdeI i XhoI, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21(DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300 oraz Deinococcus radiodurans DSMZ 20539
Politechnika Gdańska
Paweł Filipkowski, Józef Synowiecki, Agnieszka Felczykowska, Anna Panek, Olga Pietrow

Separator części do tokarki
Politechnika Poznańska
Krzysztof Stanek, Andrzej Gessner

Separator części do tokarki sterowanej numerycznie
Politechnika Poznańska
Krzysztof Mrozek, Roman Staniek

Siedzisko porodowe
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki
Franciszka Janina Kornecka, Czesława Frejlich

Sposób ciągłego odlewania materiałów krystalicznych i urządzenie do poziomego, ciągłego odlewania materiałów krystalicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Monika Walkowicz, Beata Smyrak, Tadeusz Knych

Sposób i układ do usuwania CO2 z mieszaniny gazowej
Politechnika Wrocławska
Karol Pokomeda

Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi beztlenowej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Monika Walkowicz, Beata Smyrak, Tadeusz Knych

Sposób kształtowania uzębienia ślimacznicy współpracującej ze ślimakiem dwuskokowym na frezarce sterowanej numerycznie
Politechnika Poznańska
Krzysztof Netter, Ryszard Grajdek, Roman Staniek, Wojciech Ptaszyński

Sposób otrzymywania adsorbenta do oczyszczania spalin z tlenków azotu
Politechnika Częstochowska
Aleksandra Ściubidło, Wojciech Nowak

Sposób otrzymywania pochodnych chinolinotiosemikarbazonu oraz ich zastosowanie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Maciej Serda, Robert Musioł, Jarosław Polański

Sposób otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatności na działanie enzymów amylolitycznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tomasz Zięba, Artur Gryszkin, Małgorzata Kapelko, Aleksander Barczyk

Sposób szeregowania pakietów w sieciach ze skrytą klasyfikacją przepływów
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jerzy Domżał, Andrzej Jajszczyk

Sposób wytwarzania poliamfolitów dimetylofosfinowych w postaci żywic polimerowych zawierających grupy aminometylofosfonowe
Politechnika Wrocławska
Magdalena Sobczak, Marzena Mazur, Przemysław Skrzypczak, Bartłomiej Zwardoń, Mirosław Soroka, Waldemar Goldeman

Sposób wytwarzania przestrzennych struktur, zwłaszcza z niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej oraz forma do wytwarzania struktur przestrzennych, zwłaszcza z niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej
Politechnika Wrocławska
Dominik Jurków, Arkadiusz Dąbrowski, Leszek Golonka

Sposób wzbogacania lecytyny w kwas α-linolenowy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Chojnacka, Witold Gładkowski, Grzegorz Kiełbowicz, Czesław Wawrzeńczyk

Sposób wzbogacania lecytyny, zwłaszcza z żółtek jaj kurzych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Anna Chojnacka, Witold Gładkowski, Grzegorz Kiełbowicz, Czesław Wawrzeńczyk

Stanowisko do badań procesu wiercenia frezami trepanacyjnymi
Politechnika Białostocka
Dariusz Jabłoński, Jerzy Nachimowicz

Tłokowy silnik spalania wewnętrznego z regeneracją ciepła
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dominika Cuper

Układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego i sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zbigniew Marszałek

Urządzenie do ciągłego pomiaru średnicy i skoku splotu lin stalowych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Grzegorz Olszyna, Andrzej Tytko, Józef Nowacki, Kazimierz Zawada, Edward Wojnar

Urządzenie do obróbki krawędzi blach
Politechnika Białostocka
Dariusz Jabłoński, Jerzy Nachimowicz

Urządzenie do zabezpieczania, zwłaszcza przewodów kominowych
Politechnika Opolska
Krzysztof Drożdżol, Wojciech Anigacz

Wtyczka sieciowa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Katarzyna Majka, Kinga Rzeżawska, Artur Szmidt

Zabawka w postaci elementów składanych – wzór przemysłowy
Politechnika Koszalińska
Agnieszka Lepacka, Jacek Ojrzanowski

Zawieszenie tylne samochodu osobowego – wzór użytkowy
Politechnika Białostocka
Emil Weresa, Dariusz Szpica