Kieleckie Dni Informatyki

Kieleckie Dni Informatyki

Warsztaty i dyskusje z udziałem ekspertów z branży IT oraz test wiedzy dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych – to elementy Kieleckich Dni Informatyki, które odbędą się 3 i 4 kwietnia br. Wydarzenie organizują Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska.

Otwarcie Kieleckich Dni Informatyki odbędzie się 3 kwietnia w Kieleckim Parku Technologicznym.  Oprócz oficjalnej części (od g. 9.30) połączonej z wystąpieniami partnerów i patronów wydarzenia, zaplanowano wykład otwierający Wojciecha Macha z GFT Poland, jednego z najbardziej doświadczonych menedżerów na rynku usług IT. Będzie mowa o zmianach jakie zachodzą na rynku IT globalnie pod kątem oczekiwań klientów i jak to się odbija na inżynierach i firmach software’owych. Prelekcja to wprowadzenie do panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów z branży informatycznej, który rozpocznie się o g. 11.15. Wstęp na tę część otwarty dla wszystkich chętnych.

Druga część KDI (g. 12.00-16.00) będzie mieć charakter typowo warsztatowy. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele takich firm, jak Transition Technologies PSC, Altar, Infover, ITM Code, VirtusLab, Albit, WN Legal, a główne tematy warsztatów to architektura, języki programowania, technologie i systemy korporacyjne, a także IT w biznesie. Rekrutacja na warsztaty uruchomiona zostanie 15 marca poprzez stronę www.kieleckiedniinformatyki.pl. Tam też znajdują się informacje nt. ekspertów.

Tego samego dnia, o g. 17.00, także w ramach KDI, w Instytucie Dizajnu odbędzie się kolejny TechKlub Kielce (szczegóły).

Drugi dzień KDI (4 kwietnia) to Świętokrzyski Test z Informatyki. Rekrutacja właśnie wystartowała. Można się zapisywać poprzez formularz dostępny także na www.kieleckiedniinformatyki.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku
Tam też znajduje się regulamin testu oraz odpowiednie dokumenty do pobrania. Swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT mogą sprawdzić uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu i fundatorami nagród są firmy Altar, Transition Technologies PSC oraz Infover. Na najlepszych studentów i uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe. Ponadto w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze trzy osoby, które osiągną najlepszy wynik zyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia na PŚk (szczegóły w regulaminie testu).
Przypomnijmy, że w zeszłorocznej edycji testu wzięło udział ponad 70 uczniów i 40 studentów z województwa świętokrzyskiego. Test odbędzie się w Politechnice Świętokrzyskiej (Aula Główna i Aula Mała) i rozpocznie się o g. 10.00, a jego wyniki poznamy ok. g. 13.00. W przerwie na ich ogłoszenie uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów Cisco (Rozwiązania Cisco Collaboration).

KDI wsparli partnerzy – znane i cenione z regionie firmy z branży IT. Partnerami platynowymi są Altar i Transition Technologies PSC. Złotymi partnerami zostali Infover, Producer, ITM Code oraz firma CISCO. Partnerem głównym wydarzenia jest Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.
Pozostali partnerzy: PLUMI, Albit Software, VirtusLab, WN Legal oraz koło naukowe XOR, Energetyczne Centrum Nauki KPT

Patronaty honorowe: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce

Patronaty medialne: Meloradio, Radio eM Kielce, ITV Kielce, Radio Kielce

Strona internetowa Kieleckich Dni Informatyki: www.kieleckiedniinformatyki.pl

Więcej informacji na temat wydarzenia:
Anna Pabian-Lipska, KPT – tel. 41 27 87 222
Kamil Dziewit, PŚk – +48 665 665 811