Otwarcie na biznes

Otwarcie na biznes

14 nowoczesnych laboratoriów badawczych, najnowszy sprzęt i doświadczona kadra. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego ma na swoim koncie siedemdziesiąt zrealizowanych projektów.

Laboratoria zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i europejskiej. Ponadto, mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, która obsługuje te aparatury – mówi prof. Zbigniew Koruba rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Nowoczesne laboratoria otwierają nowe możliwości przed Politechniką Świętokrzyską. Mają stworzyć szansę na szersze wdrażanie nowych technologii, poprawę wydajności pracy świętokrzyskich przedsiębiorców czy jeszcze lepsze kształcenie studentów.

To ma być most łączący naukę i biznes. To, co dzieje się w zaciszu laboratoriów, ma wykorzystywać przemysł. Pierwsze owoce tej współpracy już mamy w postaci 70 zrealizowanych projektów – podkreśla prof. Marek Iwański prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi.

CENWIS to jeden z największych projektów, którego realizacja umożliwi rozwój potencjału Politechniki Świętokrzyskiej w dziedzinach kluczowych dla przyszłości województwa. Naukowcy będą prowadzić badania między innymi nad sztuczną inteligencją, innowacyjnym modelowaniem 3D, automatyzacją procesów w przemyśle czy nanotechnologią.

Laboratoria CENWIS:

 1. Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i inżynierii Materiałowej
 2. Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych
 3. Laboratorium Automatyzacji Procesów w Przemyśle Metalowo-Odlewniczym
 4. Laboratorium Radiografii i Tomografii komputerowej;
 5. Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej;
 6. Laboratorium Niskoemisyjnych Źródeł Energii Elektrycznej;
 7. Laboratorium Fizyki Budowli, Energetyki Słonecznej i Wodnej;
 8. Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii;
 9. Laboratorium Sieci Teleinformatycznych i Technologii Internetu rzeczy;
 10. Laboratorium Modelowania i Prototypowania 3D;
 11. Laboratorium Sztucznej Inteligencji;
 12. Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów;
 13. Pracownia Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych;
 14. Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej.

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego to projekt realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską i finansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Wartość całej inwestycji to ponad 90 mln zł, z czego nakłady na aparaturę badawczą stanowią 67,5 mln zł. Kubatura całego budynku wynosi 14 440 m2.

W ramach projektu oprócz wybudowania budynku, zakupienia specjalistycznego sprzętu do poszczególnych laboratoriów, zamontowano na dachu parkingu Głównego Politechniki panele fotowoltaiczne, służące do badań, pomiarów i analiz, zakupiono 3 elektryczne samochody i przyczepę specjalistyczną.