Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że nagle odeszli od nas

śp. mgr inż. Wojciech Sadkowski oraz śp. mgr inż. Mateusz Marciniewski

młodzi pracownicy naszej Uczelni.

Zachowamy Ich na zawsze we wdzięcznej pamięci.


Uprzejmie informuję, że uroczystości pogrzebowe śp. Wojciecha Sadkowskiego

odbędą się 01.05.2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Kościele w Nowinach,

natomiast śp. Mateusza Marciniewskiego

2.05.2017 r. o godz. 13:00 (wtorek) w Kościele Garnizonowym w Kielcach.

  

Wyrazy głębokiego współczucia składa

Cała Społeczność Akademicka