Nowy Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Nowy Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Profesor Zbigniew Koruba został nowym rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. W II turze pokonał profesora Pawła Łaskiego uzyskując 40 głosów elektorów. Z rywalizacji w I turze odpadła profesor Lidia Dąbek. Nowy rektor Politechniki Świętokrzyskiej obejmie władzę na uczelni 1 września.

Pierwszą decyzję jaką podejmie profesor Zbigniew Koruba będzie wybór nowych prorektorów. Wiadomo już, że na stanowisku zostanie profesor Artur Maciąg, który pełni funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki.

Wprowadzam do zarządzania system „obserwuj i koryguj” z wydelegowaniem kompetencji dla prorektorów i dziekanów – mówił podczas konferencji profesor Zbigniew Koruba. To oni będą decydować w wielu ważnych kwestiach dla uczelni – dodaje

Profesor Zbigniew Koruba był dziekanem Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz kierownikiem Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia. Od 1984 roku pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej jako nauczyciel akademicki. Obecnie pełni funkcję prorektorem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem. Jego zainteresowania naukowe obejmują mechanikę, automatykę i robotykę, dynamikę układów materialnych, sterowanie obiektami latającymi, optymalizację układów mechanicznych, symulacje komputerowe oraz naprowadzanie broni precyzyjnego rażenia.

 Sylwetka nowego rektora uczelni

Przebieg kariery naukowej:

 • mgr inż. mechanik – 1982 r. – Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, Wydział Mechaniczny
 • dr nauk technicznych – 1990 r. – dyscyplina automatyka i robotyka; specjalności: identyfikacja i sterowanie – Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, Wydział Mechaniczny
 • doktor habilitowany nauk technicznych – 2001 r. – dyscyplina mechanika; specjalności: dynamika układów materialnych, sterowanie obiektów latających, optymalizacja układów mechanicznych, symulacje komputerowe – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa
 • profesor nauk technicznych, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 2010r.
 • dziekan Wydziału Mechatronki i Budowy Maszyn, 2012–2016
 • prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 2016 – nadal
 • praca na stanowisku profesora w Centrum Badań Kosmicznych PAN, 2007–2009

Obszary badań naukowych:

Inżynieria mechaniczna (automatyka i robotyka, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn).

Specjalizacje i zainteresowania naukowe:

 • Analiza dynamiki i sterowania układów mechanicznych (samonaprowadzanych pocisków rakietowych, kierowanych bomb lotniczych, bezzałogowych obiektów latających itp.)..
 • Systemy naprowadzania broni precyzyjnego rażenia.
 • Symulacje komputerowe ruchu obiektów latających.
 • Badania żyroskopów jako układów napędowych w optycznych koordynatorach celu wybranych rodzajów broni precyzyjnego rażenia.
 • Badania teoretyczno-eksperymentalne dynamiki i nawigacji dronoidów.

Osiągnięcia:

Wypromował 6doktorów nauk technicznych i jest promotorem 2. otwartych przewodów doktorskich.

Był recenzentem 5 wniosków o tytuł profesora, trzech wniosków na tytuł doktora honoris causa, czterech wniosków na stanowisko profesora, 18 postępowań habilitacyjnych, 20 rozpraw doktorskich, kilku monografii i podręczników, ponad 40 wniosków i sprawozdań projektów badawczych (grantów) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Kierownik projektu Regionalne Inicjatywy Doskonałości i czterech projektów badawczych (grantów), oraz wykonawca w czterech projektach badawczych (grantach)..

Członek Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, członek Komitetu Ekspertów ds. innowacji i wdrożeń „MESKO”, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Kielcach, członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, ekspert ds. mechatroniki w Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN w latach 2003–2012, od 2018 r. Od 2017 członek Rady Naukowo-Programowej Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność w skład którego wchodzą: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie, przewodniczący KN Kongresu Lotniczego i Kosmonautycznego „KLiK 2019”. Członek Senatu PŚk 2012 – nadal, a także członek Rady Wydziału MiBM 2002 –nadal.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 250 publikacji naukowych (w tym ponad 25 z tzw. listy filadelfijskiej), jest autorem lub współautorem 5 monografii (jedna wydana za granicą w 2012 roku przez Wydawnictwo „Springer” pt. „Classical Mechanics. Applied Mechanics and Mechatronics”), 2 podręczników i 4 skryptów. Jego indeks Hirsha wynosi 10.