Razem można więcej

Razem można więcej

Politechnika Świętokrzyska stawia na współpracę ze szkołami średnimi. Do grona nowych partnerów dołączyło III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Starachowicach. Uczelnia objęła Szkołę patronatem. Ścisła współpraca będzie dotyczyła podnoszenia jakości kształcenia w obszarze Teleinformatyki.

Politechnika proponuje uczniom i nauczycielom udział w licznych przedsięwzięciach rozwijających wiedzę i zainteresowania. Posiadając odpowiednią infrastrukturę oraz kadrę naukową, uczelnia jest w stanie zapewnić współpracę na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych na uczelni, poznać laboratoria i kadrę. Wykładowcy odwiedzą też szkołę, by promować kierunki techniczne i zachęcać uczniów do wyboru uczelni technicznych.

Rynek pracy branży IT od wielu lat poszukuje dobrze wykształconych specjalistów związanych z szeroko rozumianymi technologiami teleinformatycznymi. W odpowiedzi na nowe trendy oraz zapotrzebowanie rynku Politechnika Świętokrzyska nawiązała współpracę z firmą Cisco, która pozwoliła na uruchomienie nowego kierunku studiów-TELEINFORMATYKA. Absolwenci TELEINFORMATYKI zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje poparte międzynarodowymi certyfikatami Cisco możliwymi do uzyskania podczas zajęć dydaktycznych.

Program kształcenia na kierunku Teleinformatyka opracowano przy ścisłej współpracy Uczelni z Cisco i oparto o innowacyjne, certyfikowane materiały dydaktyczne oferowane przez Cisco w ramach Cisco Networking Academy (Akademii Sieci Cisco) stanowiącej jeden z największych programów edukacyjnych na świecie.