Razem można więcej

Razem można więcej

Wymiana studentów i naukowców, wspólne badania, być może wspólne programy kształcenia. Politechnika Świętokrzyska będzie współpracować z chińską uczelnią Nanchang Hangkong University.

Obie uczelnie podpisały wczoraj list intencyjny. Na razie nie padły konkrety, ale plany są obiecujące. Uczelnie kształcą na podobnych wydziałach i podobnych kierunkach. Od przyszłego roku rozpocznie się wymiana studentów między placówkami.

Nie ma nauki lokalnej, liczę, że dzięki tej współpracy uda nam się ją jeszcze bardziej umiędzynarodowić – mówił profesor Wiesław Trąmpczyński rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Nanchang University of Aeronautics kształci prawie 20 tysięcy studentów przede wszystkim z Chin, ale także z zagranicy. Specjalizuje się w naukach technicznych, przyrodniczych, zarządzaniu i ekonomii. W sumie uczelnia oferuje 42 kierunki studiów.