Program Executive Master of Business Administration (Program MBA) to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

Program MBA będzie realizowany wspólnie przez: Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Politechnikę Świętokrzyską. Dyplomy będą sygnowane (oprócz ww. instytucji) przez Porto Business School – jako instytucję walidującą.
Kadra dydaktyczna jest rekrutowana spośród trenerów biznesu, ekspertów w swoich dziedzinach.
Program obejmuje interaktywne wykłady, ćwiczenia, prace nad przypadkami, prezentacje, gry menedżerskie i warsztaty.
Program MBA uwzględnia wymogi, stawiane programom MBA przez międzynarodowe organizacje edukacji menedżerskiej, takie jak EFMD i EQUAL.
Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Wymagania, stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • trzyletnia, potwierdzona praktyka zawodowa,
 • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywacja do studiowania (oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

Podstawowe dane organizacyjne:

 • planowane rozpoczęcie zajęć: październik 2021 r.,
 • czas trwania Programu MBA: 4 semestry (585 godz. lekc.),
 • miejsce prowadzenia zajęć: Politechnika Świętokrzyska (zajęcia mogą przybierać formę zdalną jeśli zostanie to wymuszone ograniczeniami pandemicznymi),
 • język zajęć: polski,
 • tryb nauki: zaoczny (weekend’owy),
 • pozytywne ukończenie Programu MBA zależy od: zaliczenia poszczególnych przedmiotów, zaliczenia projektu dyplomowego oraz uiszczenia wszystkich opłat,

Koszt uczestnictwa jednej osoby:

 • przy płatności jednorazowej: 29 388,00 zł netto (+ VAT 23%) za cały Program,
 • przy płatności w czterech równych ratach (po jednej racie w każdym z semestrów): 7900 zł netto (+ VAT 23%) za semestr (cena za semestry trzeci i czwarty może ulec zmianie o wskaźnik inflacji za rok poprzedzający w stosunku do roku, w którym odbywają się zajęcia semestru III i IV),
 • przy płatności w 20 równych ratach (5 rat w każdym z semestrów): iloczyn 20 rat i kwoty 1 690,00 zł netto (+ VAT 23%).

Regulamin Programu MBA VIII

Umowa-zgłoszenie Słuchacza

Zakres tematyczny MBA